YOKSULLUK NAFAKASI ÖZÜRLÜ VE MUHTAÇLIK MAAŞI ALAN SORUMLU TUTULAMAZ

REZERVASYON SÖZLEŞMESİ

1- Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşme ………. otelinde/turizm işletmesinde burada belirlenen kurallara uygun bildirim yapılması halinde yer ayrılması ve gönderilenlerin yararlanmasına sunulması ile buna ilişkin karşılıklı edimleri düzenlemektedir.

2- Taraflar

……. (sözleşmede acente olarak anılacaktır).

……. oteli/turizm işletmesi (sözleşmede turistik tesis veya işletme olarak anılacaktır.

3- Sözleşme Süresi

İmza tarihinden itibaren 2 (iki) yıldır.

4- Bildirim

Acente kaç kişi göndereceğini, hangi tarihte tesiste olacaklarını ve ne kadar süre kalacaklarını açıklamak suretiyle en az 15 gün önce yazılı olarak talepte bulunacaktır.

İşletme yer bakımından müsait olduğu müddetçe bu talebi kabul etmek zorundadır. Tesis yer bakımından müsait değil ise acenteye en yakın yeni tarih önerecektir.

Bu haberleşmeler mutlaka yazılı ve en azından imzalı faks mesajı şeklinde olacaktır.

Süresinde alınmayan rezervasyonlar aynı gün iptal edilecektir.

5- Fiyatlar

İşletme bu sözleşme ekinde tüm detayları ile belirtilen fiyatları 6 ay süreyle değiştirmeyecektir.

Her altı aylık dönemler başında ise bir değişiklik olsun ya da olmasın fiyatlarını yine detaylı bir şekilde TL ve piyasada en çok işlem gören döviz birimlerine göre acenteye yazılı olarak bildirecektir. Bu fiyatlar yerli turistler için TL olarak uygulanacak, yabancı turistler için ………. ülkeleri para birimleri olarak uygulanacaktır.

Acente göndereceği her kişi ve kafile için önceden yazılı olarak bildirmek kaydıyla (yerli turistler) hariç hangi para biriminin uygulanacağına karar verme hakkına sahiptir.

6- Ödemeler

Acente, rezervasyonun onaylandığının bildirilmesi tarihinden itibaren üç gün içinde toplam bedelin %10’unu avans olarak öder.

Bakiyenin hangi tarihlerde ödeneceği her rezervasyonda ayrıca kararlaştırılır. Buna göre işletmenin düzenlediği her fatura üç gün içinde ödenir.

Ödemeler belirlenen para birimine göre ve rezervasyon tarihindeki T.C. Merkez Bankası Alış Kuruna göre yapılır.

7- No-Show

Acente, rezervasyonun kabul edildiğine ilişkin bildirimin kendisine ulaşmasını müteakip 2 gün içinde tesislerden yararlanacakların isimlerini bildirir.

Yararlanma tarihine kadar acente, isim listelerinde değişiklik yapabilir. Ancak, bunu hizmetin başlayacağı güne kadar yazılı olarak bildirmek zorundadır.

Ancak girişten 3 gün önce acente tarafından yapılan iptallerde işletme 2 günlük no-show yeri faturalama hakkını saklı tutmuştur. Bunun dışında tarih değişikliği nedeniyle acenteden her hangi bir talepte bulunulamaz.

8- Diğer Hükümler

İşletme, hizmet süresince resepsiyona yakın veya kolayca görülebilecek uygun bir yerde aktiviteleri ve diğer duyuruları yazılı olarak asacaktır.

Mücbir sebepler nedeniyle (harp, kargaşa, sel, yangın, deprem, salgın hastalık, grev, lokavt vs.) rezervasyon yapılış olmasına rağmen işletmenin hizmet verememesi halinde işletmenin bir sorumluluğu olmayacaktır.

Mücbir sebepler dışında işe konfirmesi acenteye verilmiş yerin verilmemesi halinde acente uygun göreceği başka bir tesisten hizmet almakta serbesttir. Bu durumda hizmet bedeli işletme tarafından karşılanacağı gibi acentenin zararını da karşılamayı taahhüt etmektedir.

9- Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda ………. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacağı taraflarca kabul edilmiştir.

10- Son Hüküm

İşbu sözleşme ../../…. tarihinde iki nüsha olarak tanzim, imza ve teati edilmiştir.

………. Oteli/………. Turizm İşletmesi                             Acente

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat