YAZILI YARGILAMA USULÜNDEKİ AŞAMALAR

SATIŞ SÖZLEŞMESİ – ATEŞLİ SİLAH

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

(ATEŞLİ SİLAH)

SATICININ

Adı Soyadı                      :

TC Kimlik Numarası       :

Adresi                             :

ALICININ

Adı Soyadı                      :

TC Kimlik Numarası       :

Silahın Özellikleri        :

Ruhsat Tarih ve No.su        :

İzin Belgesi Tarih ve No.su           :

Satıcı                             : Taraflardan ben … yukarıda cins ve diğer nitelikleri yazılı bulunan ateşli silahımı yukarıda belirtilen bedel karşılığında yukarıda bilgileri belirtilmiş olan alıcısına sattım. Satış bedelini peşinen almış bulunmaktayım. Bu hususta alacağım kalmamıştır. Mezkur ateşli silahın bu tarihten itibaren alıcıya ait bulunduğunu, bulunacağını, mezkur ateşli silahın bugüne kadar olan bilumum kanuni mükellefiyetleri tarafıma, bu günden sonrakiler ise alıcıya ait olacağını kabul ve beyan ederim.

Alıcı                                : Taraflardan ben … yukarıda satıcının beyanlarını aynen kabul ederek, yukarıda yazılı ateşli silahı yukarıda yazılı bedel karşılığında devir aldım. Bedelini ödedim bu hususta bir borcumun kalmadığını, mezkur ateşli silahın bu günden sonra tarafıma ait bulunacağını beyan, kabul ve ikrar ederim.

Ayrıca, işbu işlemden dolayı tahakkuk edecek damga vergisini Noter tarafından makbuz mukabili tahsil edilmesine rıza ve muvafakatimizin bulunduğunu kabul beyan ve ikrar ederiz. …/…/…

ALICININ                                                                                            SATICININ

Adı Soyadı                                                                                         Adı Soyadı

İmzası                                                                                               İmzası

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat