SATIŞ SENEDİ – ATEŞLİ SİLAH

Şirketler Adli Yardımdan Yararlanabilir mi?

SATIŞ SENEDİ – ATEŞLİ SİLAH

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

ATEŞLİ SİLAH

SATICININ

ADI VE SOYADI   :

TC KİMLİK NUMARASI  :

ADRESİ                           :

EV TELEFONU                :

ALICININ

ADI VE SOYADI   :

TC KİMLİK NUMARASI  :

ADRESİ                           :

EV TELEFONU                :

SATIŞA KONU ATEŞLİ SİLAHIN

CİNSİ                 :

MARKASI           :

MODELİ             :

ÇAP’I                  :

SATIŞ BEDELİ  :

SATIŞINA İZİN VEREN MAKAMIN VE BELGENİN

ÜNVANI              :

TARİHİ               :

NUMARASI        :

  1. Yukarıda nitelikleri yazılı bulunan ateşli silah devir eden satıcı tarafından alıcıya yukarıda yazılı bedel karşılığı ve izin veren makamın onayı doğrultusunda gayri kabili rücu olarak ve kat’i şekilde devir ve teslim edilerek satılmış, bedeli nakten ve defaten alınarak ilişiği kesilmiştir.
  2. Devir edenin bu ateşli silah üzerinde bir gün hak ve alakası kalmayıp söz konusu ateşli silah tamamen devir alanın tasarrufuna terk ve teslim edilmiştir.
  3. Devir alan, resmi mercilerce bu silah ile ilgili ruhsat verilinceye kadar silahı taşımayacağını veya işyerinde ya da meskeninde bulundurmayacağını, devir eden de yukarıda belirtilen ruhsat devir alan verilinceye kadar silahı devir alana teslim etmeyeceği taahhüt, beyan ve kabul etmiştir. …/…/…

SATICI                                                         ALICI

ADI SOYADI                                              ADI SOYADI

İMZA                                                İMZA

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat