SAHTE BANKA VEYA KREDİ KARTI ÜRETİLMESİ SUÇU

SUÇLARIN BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ VE AYRI AYRI SUÇLARI OLUŞTURDUĞUNUN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKTİĞİ – EKSİK İNCELEME İLE KARAR VERİLMESİ – HÜKMÜN BOZULMASI

T.C YARGITAY
8.Ceza Dairesi
Esas: 2017 / 544
Karar: 2017 / 3770
Karar Tarihi: 06.04.2017

ÖZET: Suçların birbirinden bağımsız ve ayrı ayrı suçları oluşturduğu hususu da göz önünde bulundurulup sonucuna göre karar verilmesi gerektiği gözetilmeden eksik inceleme ile
karar verilmesi, bozmayı gerektirmiştir.

(5237 S. K. m. 43, 245)
Dava ve Karar: Gereği görüşülüp düşünüldü:
Katılan …’in şikayetinde “2006-2007 yıllarında nüfus cüzdanını kaybettikten sonra kimliğini ele geçiren kişilerin adına …bank ve … Bankası’ndan kredi kartları çıkartıp Mersin İli Liman Vergi Dairesi’ne müracaat edilerek adına dükkan açıldığını öğrendiğini, söz konusu dükkan ile ilgili olarak Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaatta bulunduğunu, …bank’a ait kredi kartı ile ilgili olarak şikayetçi olacağını ifade ettiği, dosya içerisinde bulunan 31.05.2013 tarihli ilk bilirkişi raporunda katılan adına düzenlenmiş suça konu kredi kartına ait … Bankası bankacılık hizmet sözleşmesi aslındaki bulunan yazılar ve imzanın sanığın eli ürünü olduğu belirtilmesine karşın aynı bilirkişi tarafından düzenlenen 30.05.2014 havale tarihli raporda ise bankacılık sözleşmesi ile kredi kartı teslim belgesindeki yazı ve imzaların sanığa ait olmadığının belirtildiği, ayrıca suça konu kredi kartıyla 05.07.2006, 13.07.2006 ve 09.08.2006 tarihlerinde farklı yerlerden alışveriş yapıldığının belirlenmesi karşısında;
1- Katılanın ifadesinde belirttiği Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma dosyası ile …bank’a ait sahte kredi kartı ile ilgili açılan soruşturma veya dava var ise getirtilip incelenerek bu davayı ilgilendiren delillerin onaylı örneklerinin dosyaya konulması,
2- Katılan adına düzenlenen … Bankası A.Ş’ye ait kredi kartı ile yapılan harcamaların şifre kullanılarak yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise şifrenin nasıl oluşturulduğu, telefon bankacılığı kullanılarak oluşturulmuş ise buna ilişkin ses kaydının bulunup bulunmadığı, varsa bu ses kaydının sanığa ait olup olmadığı, bu kartla yapılan harcamaların imza karşılığı yapıldığının tespiti halinde söz konusu alışverişlere ilişkin slip asılları temin edilmeye çalışılarak, ayrıca resmi kurumlardan sanığın suç tarihi öncesine ait yazı ve imzalarını taşıyan belgeler getirtilerek önceki örneklerle ve dava konusu karta ait dosya arasındaki sözleşme ve ekleri, kurye kart teslim belgesi ile birlikte Adli Tıp Kurumu’na gönderilerek inceleme konusu belgelerdeki yazı ve imzaların sanığın eli ürünü olup olmadığı hususunda rapor aldırılıp, başkasına ait banka hesabıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üretilmesi, satılması, devredilmesi, satın alınması veya kabul edilmesi TCK.nun 245/2. maddesinde, sahte banka veya kredi kartı ile değişik zamanlarda nakit çekilmesi veya alışveriş yapılması ise TCK.nun 245/3. ve 43 maddelerinde düzenlenen birbirinden bağımsız ve ayrı ayrı suçları oluşturduğu hususu da göz önünde bulundurulup sonucuna göre karar verilmesi gerektiği gözetilmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi,
Yasaya aykırı, katılanın temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. madde ve fıkrası uyarınca BOZULMASINA, 06.04.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat