Resmi Belgeyi Bozma Yok Etme veya Gizleme Suçu

Kira Borcu Nedeniyle İcra Takibi

Resmi Belgeyi Bozma Yok Etme veya Gizleme Suçu

GERÇEĞE AYKIRI EVRAK DÜZENLEMEK VEYA DEĞİŞTİRMEK SURETİYLE KİŞİNİN BİLGİ VE RIZASI DIŞINDA TESİS EDİLMİŞ OLAN ABONELİKLER KULLANILAMAZ HÜKMÜ – HÜKMÜN BOZULMASI

T.C YARGITAY
21.Ceza Dairesi
Esas: 2015 / 8629
Karar: 2016 / 4355
Karar Tarihi: 20.04.2016

ÖZET: Hükümden sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren kanunun fıkrasındaki “Kişinin bilgisi ve rızası dışında işletmeci veya adına iş yapan temsilcisi tarafından abonelik tesisi, işlemi veya elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların kayıt işlemi yapılamaz ve yaptırılamaz, bu amaçla gerçeğe aykırı evrak düzenlenemez, evrakta değişiklik yapılamaz ve bunlar kullanılamaz” ve fıkrasındaki “Gerçeğe aykırı evrak düzenlemek veya değiştirmek suretiyle kişinin bilgi ve rızası dışında tesis edilmiş olan abonelikler kullanılamaz” hükmü karşısında; özel hüküm niteliğinde bulunan Elektronik Haberleşme Kanunu’nun maddesindeki düzenleme de gözetilip, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayininde zorunluluk bulunması, bozmayı gerektirmiştir.

(5809 S. K. m. 56, 63)

Dava: I- Sanık …hakkında verilen beraat kararına yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde:
Elde edilen delillerin hükümlülüğe yeter nitelik ve derecede bulunmadığı dosya içeriğine uygun şekilde gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan katılan vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA,
II- Sanık …hakkında verilen beraat kararına yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde:
1) Sanığın, katılanın bilgisi ve rızası dışında hazırlanan suça konu abonelik sözleşmesini düzenleyen kişi olduğunun sabit olduğu olayda; sözleşme ekinde bulunan kimlik fotokopisi incelenerek sözleşmeyi yapanın denetimini ortadan kaldıracak şekilde abonelik işleminin sahte kimlik kullanılarak yapılıp yapılmadığının tespiti ile sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayini gerekirken eksik araştırma ve yanılgılı değerlendirme ile beraat kararı verilmesi yasaya aykırı,
2) Hükümden sonra 19.02.2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 6518 sayılı Kanunun 104 ve 105. maddeleri ile değişik 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 63. maddesinin 10. fıkrası ile yaptırıma bağlanan 56. maddesinin 4. fıkrasındaki “Kişinin bilgisi ve rızası dışında işletmeci veya adına iş yapan temsilcisi tarafından abonelik tesisi, işlemi veya elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların kayıt işlemi yapılamaz ve yaptırılamaz, bu amaçla gerçeğe aykırı evrak düzenlenemez, evrakta değişiklik yapılamaz ve bunlar kullanılamaz” ve 5. fıkrasındaki “Gerçeğe aykırı evrak düzenlemek veya değiştirmek suretiyle kişinin bilgi ve rızası dışında tesis edilmiş olan abonelikler kullanılamaz” hükmü karşısında; özel hüküm niteliğinde bulunan 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 56. maddesindeki düzenleme de gözetilip, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayininde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 20.04.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi. 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat