Reşit Olmayanın Evlenmesine İzin Verilmesi Dava Dilekçesi

AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
………………………

TALEPTE BULUNAN : ………. ‘a velayeten babası …………..

DAVALI : Hasımsız

DAVA KONUSU : Yaş küçüklüğü nedeniyle Medeni Kanunun 124. maddesi hükümleri gereğince evlenmeye izin verilmesi talebinden ibarettir.

OLAYLAR :
1. Kızım olan …………………………. tarihinde doğmuş olup 16 yaşını doldurmuş, 17 yaşından gün almıştır. Kızım komşumuz olan ………… ile uzunca bir süredir gönül ilişkine girmiştir. Babası ve annesi olarak bu gönül ilişkisine karşı çıktık, kızımızı defalarca uyardık ancak o ısrarla ve bizden gizli olarak …………. ile görüşmeye devam etmiştir.

2. En sonunda kızımın ve …………’ın evlenmek istedikleri ve bu konuda samimi olduklarını, bu gönül ilişkisinden vazgeçmeyeceklerini anladık.

3. Her iki tarafın aile büyükleri olarak, çocuklarımızın mutlu ve sağlıklı bir aile kurabileceklerine inandığımız için evlenmelerinin uygun olacağı konusunda hemfikir bulunmaktayız.

4. Bu nedenlerle kızım ………….’nin 17 yaşında olmasından dolayı Medeni Kanunun 124. hükmü gereğince mahkemenize baş vurup izin alma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : Medeni Kanun m. 124 vd ve ilgili diğer hükümleri, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER : Nüfus kayıtları, tanık beyanı, ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz edilen nedenlerle, davamızın kabulü ile …….. ili ……. ilçesi ……. Mahallesi cilt …… hane ……. kütük ……. kayıtlı yaşındaki 17 yaşındaki kızım ………’nın evlenebilmesi için gerekli iznin verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. 16.08.2012

TALEPTE BULUNAN
Adı ve Soyadı
İmza

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat