Yabancı Mahkeme Kararının Tanıma ve Tenfizi Dilekçesi

………. AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI :

DAVALI :

KONUSU : ………. devleti ………. Mahkemesi’nin ………. tarih ve ………. sayılı boşanma kararının tanınması ve tenfizine karar verilmesi talebinden ibarettir.

OLAYLAR :

1. Davalı ile ………. tarihinde ………. devletinde evlendik.

2. Karşılıklı anlaşarak ………. devleti ………. Mahkemesi’nin ………. tarih, ………. sayılı ve ………. kesinleşme tarihli kararı ile boşandık.

3. ………. devleti ………. Mahkemesi’nin ………. Tarih, ………. sayılı ve ………. Kesinleşme tarihli ilamı …………. yeminli mütercime tercüme ettirilmiş ve apostil şerhi de mevcuttur.

4. Söz konusu nedenlerle boşanma ilamının tanınması ve tenfizini talep etme zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : MÖHUK, HUMK, MK ve yasal tüm mevzuat

SUBUT DELİLLER : ………. devleti ………. Mahkemesi’nin apostil şerhini içerir ………. tarih, ………. sayılı ve………. kesinleşme tarihli boşanma kararı, nüfus kaydı ve yasal her türlü delil

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda arz edilen nedenlerle, ………. devleti ………. Mahkemesi’nin ………. tarih, ………. sayılı ve ………. kesinleşme tarihli boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve tenfizine, yargılama giderlerinin üzerimde kalmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.TARİH

Davacı

EK:
………. devleti ………. Mahkemesi’nin apostil şerhini içerir ………. tarih, ………. sayılı ve………. kesinleşme tarihli boşanma kararı
Nüfus kayıtları

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat