İLAMIN KESİNLEŞMEDEN İCRAYA KONULAMAYACAĞINA DAİR ŞİKAYET SÜRESİ

PROFESYONEL FUTBOLCU SÖZLEŞMESİ

Sözleşmenin Tarafları Hakkındaki Bilgiler

Sözleşmeye Taraf Kulübün Bilgileri

1-        Kulüp Adı        :           …..

2-        Kulüp Adresi   :           …..

3-        Varsa Sözleşmenin İmzalan-

masında Kulüp Adına Hiz-

metlerinden Faydalanılan

Futbolcu Temsilcisinin

Adı Soyadı       :           …..

Sözleşmeye Taraf Profesyonel Futbolcunun Bilgileri

1-        Adı Soyadı       :           …..

2-        Doğum Yeri     :           …..

3-        Doğum Tarihi   :           …..

4-        Baba Adı         :           …..

5-        Nüfusa kayıtlı Olduğu Yer ve

Nüfus Cüzdanı No       :           …..

6-        T.C. Kimlik No           :           …..

7-        Kulüp Dışı Adresi        :           …..

8-        Varsa Sözleşmenin İmzalan-

masında Futbolcu Adına Hiz-

metlerinden Faydalanılan

Futbolcu Temsilcisinin

Adı Soyadı       :           …..

9-        Futbolcunun Sözleşme Yap-

madan Önceki Statüsü :           £        Amatör – £ Profesyonel

10-      Futbolcunun Bir Önceki

Kulüp Adı        :           …..

Sözleşmenin Genel Esasları

1-        İşbu Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’na uygun olarak hazırlanmıştır.

2-        Taraflar adreslerinde olabilecek değişiklikleri, taahhütlü bir mektupla birbirlerine ve Federasyona bildirmek zorundadırlar. Aksi takdirde sözleşmede yer alan adreslere yapılacak tebligat geçerli sayılır.

3-        Bu sözleşmeden doğan futbolla ilgili tüm ihtilaflarda, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve Tahkim Kurulu münhasıran görevli ve yetkilidir.

Futbolcunun     Kulüp Yetkilisi

Adı-Soyadı      :           …..      Adı-Soyadı      :           …..

İmza     :           …..      İmza     :           …..

Sözleşmenin İmza Tarihi : .. / .. / ….

Sözleşmenin Şartları

1-        Ücret

  1. A) Aylık Ücret :           …..
  2. B) Futbolcuya Yapılacak

Transfer Ödemeleri      :           …..

(Aylık ücret dışında, futbolcuya yapılacak para veya para ile ölçülebilir tüm ödemelerin buraya yazılması zorunludur).

  1. C) Ödeme Şekli :           …..

(Ödeme vadeli yapılacak ise tutarları ve tarihleri açıkça belirtilecektir. Aksi halde Borçlar Kanunu’nun genel ilkeleri ile Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı hükümleri uygulanır).

2-        Sözleşme Süresi           :           …..

  1. A) Sözleşmenin Başlangıç

Tarihi   :           .. / .. / ….

  1. B) Sözleşmenin Bitiş

Tarihi   :           .. / .. / ….

3-        Özel Hükümler ve Diğer Şartlar

…..

…..

…..

Futbolcunun     Kulüp Yetkilisi

Adı-Soyadı      :           …..      Adı-Soyadı      :           …..

İmza     :           …..      İmza     :           …..

Sözleşmenin İmza Tarihi : .. / .. / ….

Sözleşmenin Federasyonca Tasdikine Ait Kısım

İşbu sözleşme, Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı hükümleri doğrultusunda süresinde ve tescil için gerekli tüm belgeleri ile birlikte teslim alınarak, Türkiye Futbol Federasyonunca .. / .. / …. tarihinde kayıtlara işlenmiştir.

Sorumlu Kişi    Türkiye Futbol Federasyonu

 

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat