PRODÜKSİYON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

Şirketler Adli Yardımdan Yararlanabilir mi?

PRODÜKSİYON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

………. Prodüksiyon Hizmetleri Ltd. Şti. ile ………. adıyla yayın yapan ………. arasında aşağıdaki şartlarda anlaşma sağlanmış ve işbu belgede imza altına alınmıştır.

2- Şartlar

Buna göre;

1- Taraflardan ………. adresinde mukim ………. Prodüksiyon Hizmetleri Ltd. Şti. bundan böyle … diye anılacaktır.

2- Taraflardan ………. Televizyonu, bundan böyle abone diye adlandırılacaktır. Fatura adresi: ……….’dir.

3- …; değişik yerlerden yapacağı miting, açılış, temel atma, paket program veya diğer etkinliklerin görüntülerini önceden bilgi vermek suretiyle abone televizyona canlı veya bant olarak ulaştıracaktır.

4- Abone Televizyon, gelen bu görüntüleri belirtilen tarih ve saatte canlı veya banttan yayınlayacaktır. Her 1 saatlik canlı yayın karşılığında …’dan ………. TL + KDV, bant yayın karşılığında ………. TL + KDV ücret alacaktır. Ayrıca, yayının yapıldığı gün ana haber bülteninde buna ilişkin haber girilecektir.

5- …; önceden bilgi vermek suretiyle abone’den istediği sıklıkta yayın yapmasını talep edebilecek veya haftanın her hangi bir gününde belli bir saat dilimini düzenli olarak kullanmaya başlayabilecektir.

6- Anlaşma imzalandıktan sonra içeriği hakkında önceden bilgi verilen yayının yapılmaması durumunda anlaşma hükümleri geçersiz sayılacak ve abone, …’nın uğradığı zararı telafi etmek için yayın bedelinin 5 katı tazminat ödeyecektir.

7- …; yapılan yayın karşılığında abone’ye ödemeyi her ay düzenli olarak yapacaktır. ABONE faturayla birlikte yayının bir kopyasını düzenli olarak …’ya ulaştıracaktır.

8- Bu protokolden kaynaklanan her türlü resim, harç ve damga vergisi taraflar arasında eşit oranda paylaşılmak suretiyle ödenecektir.

9- Taraflar bu protokolde kayıtlı adreslerini kanuni ikametgah olarak, bu adreslere yapılacak her türlü tebligatı kedine yapılmış olarak kabul ederler. Taraflar adres değişikliklerini 7 gün içinde birbirlerine noter aracılığı ile bildirmekle mükelleftir. Böyle bir bildirimde bulunulmadığı takdirde, bu protokolde belirtilen adrese yapılacak tebligatın geçerli sayılacağını şimdiden kabul ve taahhüt ederler.

10-İşbu protokol 10 (on) madde ve 2 nüsha olarak taraflarca okunup, ../../…. tarihinde ……….’da kabul ve imza edilmiştir. Anlaşma, ../../…. tarihine kadar geçerli olacaktır. İhtilaf vukuunda yetkili mercii ………. Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

Şirket                                                                      Abone

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat