Kira Bedelinden Yapılan Masraf Kesintileri

PRODÜKSİYON HİZMETLERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

Bu sözleşme bir taraftan … bundan sonra ajans olarak anılacaktır. Diğer taraftan … bundan sonra Abone olarak anılacaktır.

2- Tanımlamalar

Bu sözleşmede ………. Haber Ajansı kısaca “ajans” ………. TV “abone” olarak adlandırılmıştır.

3- Tebligat Adresleri

Bu sözleşmede yazılı adresler tarafların yasal ve geçerli tebligat adresleri olarak kabul edilmiştir. Adres değişikliği halinde, değişikliğin yazılı olarak diğer tarafa en kısa sürede bildirilmemesi halinde, bu adreslere gönderilecek tebligatlar tarafların eline ulaşmış ve geçerli tebligat olarak kabul edilecektir.

Ajans

Telefon        :

Faks            :

V.Dairesi     :

V.Numarası :

Abone

Telefon        :

Faks            :

V.Dairesi     :

V.Numarası :

4- Sözleşmenin Konusu

Ajans tarafından abone’nin kullanımına sunulan, aşağıda isimleri, yayın periyotları ve yayın saatleri açık olarak belirtilen prodüksiyon hizmetlerinin verilmesi sırasında oluşacak; tarafların sorumlulukları, meydana gelebilecek uyuşmazlıkların çözüm yollarıdır. Sözleşmeye konu edilen prodüksiyon hizmetleri şunlardır (lütfen işaretleyiniz).

(    ) 1- ………. Sabah (Haftada beş gün “Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma” günleri; 07.00-09.00 saatleri arasında)

(    ) 2- ………. Ajansı (Haftada yeri gün “18.20 – 19.05” saatleri arasında)

(    ) 3- ………. Spor (Haftada bir gün “Pazartesi” günü; 21.00 – 22.30 saatleri arasında)

5- Ajans’ın Sorumlulukları

 1. a) Ajans, abone’nin Madde-4’te isimleri, detayları verilen haber içerikli programları hazırlar.
 2. b) Ajans, abone’ye bu prodüksiyon hizmetini uydudan yapacağı servis vasıtası ile ulaştırır.
 3. c) Ajans, Madde-4teki hizmetleri, karşılarında belirtilen gün ve saatler arasında verir.
 4. d) Ajans, bu sözleşme ile kapsamı belirlenen hizmetin düzen içinde aksatılmadan yapılmasını sağlar. Ancak, mücbir sebepler, yasal engeller ve teknik nedenlerden dolayı meydana gelecek aksaklıklardan (deprem, yangın, sel gibi doğal afetler, kanuni kısıtlamalar, toplumsal olay ve hareketler, terör olayları, anarşi vb. gibi nedenlerden) ajans sorumlu tutulamaz.
 5. e) Uydudan kaynaklanabilecek problemlerde, ajans programları abone’ye bir başka uydu aracılığıyla veya kaset olarak gönderir.
 6. f) Ajans, hazırladığı bu programları her ilde istediği bir kanala verecektir. Ancak, programın tüm yayın hakkı ajans’ta kalacaktır.
 7. g) Ajans anlaşma yapılan televizyon kuruluşunun anlaşma kurallarına uymaması durumunda, programlarını o bölgedeki başka bir kanala verebilecektir.

6- Müşterinin Sorumlulukları

 1. a) Abone, ajans tarafından hazırlanan ve Madde-4’te isimleri, yayın periyotları ve yayın saatleri bulunan haber içerikli hizmetlerinden, istediğini, uydudan yapılan servisten kendi imkânları ile alır.
 2. b) Ajans tarafından verilen programlar, sadece bu sözleşmede belirtilen ………. TV’de yayınlanır. abone, ajans’ın yazılı muvafakatını almak ve ücret ödemek suretiyle, kendisine ait başka bir yayın organını da bu hizmetten yararlandırabilir.
 3. c) Abone, ajans’tan aldığı prodüksiyon hizmetlerini (Madde-4) belirtilen gün ve saatte kesintisiz ve hiçbir değişiklik yapmadan yayınlar.
 4. d) Yayının alınması için gerekli teknik cihazlar (anten, receiver, vs.) abone tarafından temin edilir.
 5. e) Abone, programların içindeki reklâm kuşaklarını sebepsiz yere yayınlamaması durumunda, ajans’a reklâmların yayınlanmadığı gün başına ………. Euro bedel öder.
 6. f) Abone, sözleşme sonrasında programlardan her hangi birini mücbir sebepler dışında sebepsiz yere yayınlamaması durumunda ajans’a programın yayınlanmadığı gün başına ………. Euro bedel öder.

7- Ücretlendirme ve Ödeme Şekli

Abone, Madde-4’de belirtilen hizmetlerin karşılığını aşağıda belirtilen çerçevede ücretlendirilir.

 1. a) Abone, bu hizmetlerin karşılığı olarak ajans’a nakdi her hangi bir ücret ödemeyecektir.
 2. b) Abone, bu hizmetin karşılığı olarak, yayınlayacağı programlara reklâm alma hakkını tamamen ajans’a verecektir. abone, reklâm hakkını ajans’tan başka birine kullandırmayacaktır.
 3. c) Abone ürettiği görüntülü haberleri, ajans’ın istemesi halinde sadece ajans’ın kullanımına ücretsiz olarak açacaktır.
 4. d) Ajans söz konusu prodüksiyon hizmetlerinin kesintisiz yayınlanması noktasında, abone’ye RTÜK bedeli olarak aşağıda belirtilen iki kategoriden biri ile ödeme yapar.
 5. A) Nakit ücret ödemesi şeklinde
 6. B) Haber aboneli şeklinde
 7. Üç programın yayınlanması durumunda yazılı ve görüntülü haberler ücretsiz.

olarak verilecektir.

 1. e) Abone yukarıda belirtilen ücretler karşılığı olarak, her ayın 5’inde faturasını (KDV dâhil) keserek ajans’a gönderir.
 2. f) Abone tarafından ücretlerin yatırılması için televizyon kuruluşunun veya bağlı olduğu şirketin resmi hesap numaraları ajans’a bildirilir. Ajans, bildirilen resmi hesap numarasına tahakkuk eden ücreti, faturanın muhasebeye ulaşmasından sonra bir ay içinde ödemesini yapar.

8- Yetkili Mahkeme

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlığın çözümünde ………. Mahkemeleri ve İcra Daireleri görevli ve yetkilidir.

9- Damga Resmi

İşbu sözleşme nedeni ile doğacak damga vergisi taraflarca ödenecektir.

10- Fesih

Abone’nin bu sözleşmede belirtilen sorumluluklarından her hangi birini yerine getirmemesi durumunda, ajans, her hangi bir ihtarda bulunmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak feshederek programla ilgili olarak Madde-6’nın (f) bendinin uygulanması için kanuni işlem başlatır ve tahakkuk eden RTÜK bedellerini ödemez.

11- Sözleşmenin Dönemi ve Süresi

İşbu sözleşme 2 (iki) yıllıktır ve ../../…. tarihinden başlayarak ../../…. tarihine kadar geçerlidir. Abone, sözleşmenin sona ermesinden bir ay önce yazı ile sözleşmenin feshini bildirmediği takdirde, bu sözleşme bir yıl daha geçerli olacaktır. Abone’nin, bu tarihten önce yapacağı fesih, geçerli bir fesih olarak kabul edilmeyecek ve sözleşme hükümleri, sözleşme süresinin sonuna kadar devam edecektir. Bundan sonraki yıllar için aynı hükümler geçerli olacaktır.

İşbu sözleşme 11 (onbir) madde, iki nüsha olarak ../../…. tarihinde kabul ve imza edilmiştir.

Ajans                                                                      Abone

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat