Danıştay Temyiz Dava Dilekçesi Örneği

Pişmanlık Dilekçesi Örneği (Vergi Usul Kanunu’nun 371’inci Maddesine göre)

……………VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dairenizin …………… Vergi kimlik numaralı mükellefiyim. …………Vergilendirme dönemine ilişkin ………………Vergisi beyannamemi, kanuni süresi içinde verememiş bulunmaktayım..

            Ekte sunulan beyannamemin , 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 371’inci maddesi hükümlerine göre kabulünü ve gerekli işlemin yapılmasını

arz ederim.

ADRES:

                                                                                                                      …/…./ 

                                                                                                    Mükellef

                                                                                        (Vekili veya Temsilcisi)

                                                                                             Ad, Soyadı ve İmza

 

 

 

EKLER:

1-….. Vergilendirme Dönemine Ait… Vergisi Beyannamesi

CategoryGenel
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

WhatsApp chat
Hemen Ara!