Danıştay Temyiz Dava Dilekçesi Örneği

Vergi Usul Kanunu’ nun 376’ncı Maddesine Göre İndirimli Ceza Ödeme Talebi ile İlgili Dilekçe Örneği

………………………… VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE 

Dairenizin ……………….. Vergi kimlik numaralı mükellefiyim. Adıma düzenlenen,…………Tarih ve……………. Sayılı Ceza ihbarnamesi ile kesilip, ……….tarihinde tebliğ olunan ……………. cezasının 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 376’ncı maddesine göre indirimli ödemek istiyorum.

 

            Söz konusu madde hükmünden yararlandırılmam için gerekli işlemlerin

yapılmasını saygılarımla arz ederim.

 

           

 

ADRES:

                                                                                                          …./…./…

                                                                                                        Mükellef

                                                                                          (Vekili veya Temsilcisi)

                                                                                               Ad, Soyadı ve İmza 

EK:

   -Ceza İhbarnamesi fotokopisi

CategoryGenel
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

WhatsApp chat
Hemen Ara!