ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL VE TEHDİT SUÇU

KATILAN SANIĞIN BOŞANMAK İSTEMEDİĞİNİ BELİRTMEK İÇİN GELECEKTE GERÇEKLEŞME İHTİMALİ BULUNMAYAN SÖZLERİ SÖYLEMESİ NEDENİYLE TEHDİT SUÇUNUN UNSURLARININ OLUŞMADIĞI – HÜKMÜN ONANMASI

T.C YARGITAY
12.Ceza Dairesi
Esas: 2015 / 13782
Karar: 2017 / 2513
Karar Tarihi: 29.03.2017

ÖZET: Katılan sanık …’nun ise boşanmak istemediğini belirtmek için gelecekte gerçekleşme ihtimali bulunmayan sözleri söylemesi nedeniyle tehdit suçunun unsurlarının oluşmadığına ilişkin yerel mahkemenin değerlendirmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.

(5237 S. K. m. 106)
Dava: Özel hayatın gizliliğini ihlal ve tehdit suçundan katılan sanıkların beraatine ilişkin hükümler, katılan sanıklar müdafiileri tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Karar: Katılan sanık …’in aralarında anlaşmazlık bulunan eşi katılan sanık …hakkındaki iddialarını ispatlamak için A..’nun ses ve görüntüsünü kaydettiği olayda söz konusu içerikleri üçüncü kişi ya da kişilerle paylaştığı ve çoğaltarak dağıttığına ilişkin hakkında bir iddia ileri sürülmeyen sanığın, boşanma davasındaki diğer katılan sanık hakkındaki iddiasını ispatlama amacını taşıyan eyleminde, hukuka aykırı hareket ettiği bilinciyle davrandığı kabul edilemeyeceğinden, katılan sanık …’nun ise boşanmak istemediğini belirtmek için gelecekte gerçekleşme ihtimali bulunmayan sözleri söylemesi nedeniyle tehdit suçunun unsurlarının oluşmadığına ilişkin yerel mahkemenin değerlendirmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.
Sonuç: Yapılan yargılama sonunda, yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olduğu gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, katılan sanık müdafiilerinin sanıklar hakkında mahkumiyet hükmü kurulmasına ilişkin temyiz itirazlarının ayrı ayrı reddiyle, beraate ilişkin hükümlerin isteme uygun olarak ONANMASINA, 29.03.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat