Oturma izni alan nasıl vatandaşlık alır?

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Oturma izni alan nasıl vatandaşlık alır?

6458 sayılı yabancıları koruma kanunu uyarınca kısa dönem ikamet izni verilen yabancılar şu şekilde sırlayabiliriz.

 • Bilimsel araştırma amacıyla gelenler
 • Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar
 • Ticari bağlantı veya iş kuranlar
 • Hizmet içi eğitim programlarına katılanlar
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelenler
 • Turizm amaçlı kalanlar
 • Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görenler
 • Adli veya idari makamların talep veya kararına bağlı olarak Türkiye’de kalması gerekenler
 • Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçenler
 • Türkçe öğrenme kurslarına katılanlar
 • Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılanlar
 • Hangi şartlar altında bir yabancı Türk Vatandaşı olabilir?
 • En az 2.000.000 Amerikan Doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Ekonomi Bakanlığınca tespit edilen,
 • En az 1.000.000 Amerikan Doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen,
 • En az 100 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen,
 • En az 3.000.000 Amerikan Doları tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen,
 • En az 3.000.000 Amerikan Doları tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine Müsteşarlığınca tespit edilen.

Peki hangi belgeler istenilir vatandaşlık başvurusunda?

 • İsteği belirten form dilekçe.
 • Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge.
 • Medenî hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise eşine ait ölüm belgesi.
 • Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ve evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge.
 • Türk vatandaşı birinci veya ikinci derece yakınları varsa bu kişilere ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği.
 • Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
 • Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.

Türk vatandaşlık başvurunuzu yurt içinde ikamet ettiğiniz adresinin valiliğine, yurt dışından ise dış temsilcisine veya vekaletname ile yurtiçinde yapılır. Posta yollu ile hiç  bir müracaat yapılmaz. Resmi devlet sitesinden, https://www.nvi.gov.tr/ takip edilebilir. Bu şekilde talebinizin hangi aşamada olduğunu takip edebilirsiniz. Ayrıca vatandaşlık başvurularında aranılan belgelerin eksiksiz olması durumunda makul bir süre içerisinde işlem tamamlanmaktadır. Eksik belge olması durumunda belgelerin kurum ve kuruluşlardan temin edilmekte olup işlemin sonuçlandırılması tamamlanma süresine göre değişmektedir.

Eğer talebiniz reddedilir ise tekrar başvuruda bulunabilirsiniz.

Annem, Babam veya eşim de dolayı Türk vatandaşlık hakkı kazanımıyım?

403 sayılı Türk Vatandaşlık Kanununa göre Türk vatandaşı anne veya babadan doğanlar Türk vatandaşlığını kazanma hakkına sahiptirler. Eğer bir Türk vatandaşı ile evlendi iseniz, 3 yıldan beri evli olmanız gerekir, ve devam etmekte olması gerekir. Yani annesi, babası veya eşi Türk vatandaşı olan başvuruda bulunabilir.

Bilinmesi gerek bir şey daha, Türk vatandaşlık almak isteyen kişi Türk Vatandaşlığı Kanununa göre başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’ de kesintisiz beş yıl ikamet etmiş olmanız gerekmektedir. İkamet edilen süreler içerisinde altı aydan fazla yurt dışında bulunulması veya ikamet tezkeresi alınmadan kalınması ikameti kesintiye uğratır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat