Ortaklığın Giderilmesi Yetki Belgesi Dilekçesi

İCRA TETKİK MERCİİ  HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                                                   

     

YETKİ BELGESİ VERİLMESİNİ

İSTEYEN (ALACAKLI)           :

 

VEKİLİ                                   :

 

KARŞI TARAF (BORÇLU)      :

 

VEKİLİ                                   :

 

  1. KONUSU :Borçlunun sahip bulunduğu iştirak halindeki taşınmazın

İzalei şüyu yoluyla paylaştırılması davası açmak için yetki

belgesi verilmesi  talebidir.

 

 

OLAYLAR                        :

1-Müvekkilimin davalı (borçlu) dan olan alacağının tahsili için  ……..tarihinde …………..İcra dairesinde …….. esas sayılı dosya ile takibe başlanmıştır. ………emri davalıya (borçluya) …….. tarihinde tebliğ edilmiş ve takip kesinleşmiştir.

2-(Neye haciz konulduğu)

3-Borçlu borcunu ödemediği gibi hissedarı bulunduğu taşınmaz hakkında izalei şüyu davası da açmamaktadır.

4-Açıklanan nedenlerle İ.İ.K. 121. Madde gereğince hisseli taşınmazın satışı konusunda İzalei şüyu davası açmak üzere Merciinizden yetki belgesi talep ediyoruz.

 

 

 

HUKUKİ SEBEBLER  :İ.İ.K.,H.U.M.K.,ve sair ilgili mevzuat.

 

DELİLLER                  :İcra Dosyası,Tapu Kaydı,Veraset İlamı ve her türlü kanuni delil.

 

 

SONUÇ VE İSTEM     :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile; Borçlunun miras nedeniyle iştirak halindeki mülkiyet hükümlerine göre hissedar bulunduğu taşınmazın izalei şüyu davası yoluyla sattırılabilmesi için dava açmaya yetki belgesi verilmesini vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim

 

davacı vekili

Av.

EKİ      .

Onanmış vekaletname sureti.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...