Ortaklığın Giderilmesi Yetki Belgesi Dilekçesi


İCRA TETKİK MERCİİ  HAKİMLİĞİ’NE
                                                                                                                   
     
YETKİ BELGESİ VERİLMESİNİ
İSTEYEN (ALACAKLI)           :
 
VEKİLİ                                   :
 
KARŞI TARAF (BORÇLU)      :
 
VEKİLİ                                   :
 

  1. KONUSU :Borçlunun sahip bulunduğu iştirak halindeki taşınmazın

İzalei şüyu yoluyla paylaştırılması davası açmak için yetki
belgesi verilmesi  talebidir.
 
 
OLAYLAR                        :
1-Müvekkilimin davalı (borçlu) dan olan alacağının tahsili için  ……..tarihinde …………..İcra dairesinde …….. esas sayılı dosya ile takibe başlanmıştır. ………emri davalıya (borçluya) …….. tarihinde tebliğ edilmiş ve takip kesinleşmiştir.
2-(Neye haciz konulduğu)
3-Borçlu borcunu ödemediği gibi hissedarı bulunduğu taşınmaz hakkında izalei şüyu davası da açmamaktadır.
4-Açıklanan nedenlerle İ.İ.K. 121. Madde gereğince hisseli taşınmazın satışı konusunda İzalei şüyu davası açmak üzere Merciinizden yetki belgesi talep ediyoruz.
 
 
 
HUKUKİ SEBEBLER  :İ.İ.K.,H.U.M.K.,ve sair ilgili mevzuat.
 
DELİLLER                  :İcra Dosyası,Tapu Kaydı,Veraset İlamı ve her türlü kanuni delil.
 
 
SONUÇ VE İSTEM     :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile; Borçlunun miras nedeniyle iştirak halindeki mülkiyet hükümlerine göre hissedar bulunduğu taşınmazın izalei şüyu davası yoluyla sattırılabilmesi için dava açmaya yetki belgesi verilmesini vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim
 
davacı vekili
Av.
EKİ      .
Onanmış vekaletname sureti.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat