Tebligatın İptali İçin Dava Dilekçesi

İCRA TETKİK MERCİİ HAKİMLİĞİNE

İCRA DAİRESİ                :

DOSYA NO                     :                     Esas

 

ŞİKAYET EDEN

(BORÇLU)                        :

 

VEKİLİ                             :

 

KARŞI TARAF (ALACAKLI) :

 

VEKİLİ                            :

 

D.KONUSU                     :Usulsüz olarak yapılan tebligatın iptaline ve tebligatın…………. tarihinde yapılmış olduğuna karar verilmesi talebidir.

 

OLAYLAR                        :

1-Alacaklı müvekkilim aleyhine ………. tarihinde ……………İcra dairesinin ………… esas sayılı takip dosyası ile …………………takip talebinde bulunmuş. ………..emri (örn…..) müvekkil yerine ………………… ‘e …………tarihinde tebliğ edilmiştir.

2-Bir süre sonra İcra dairesince takibe itiraz edilmediği kabul edilerek alacaklının talebi üzerine …………………………………….yapılmıştır.

3-Bunun üzerine müvekkil aleyhine yapılan icra takibinden haberdar olmuş ve ………. emrinin  ………. tarihinde usulsüz olarak…………………’e tebliğ edildiğini öğrenmiştir.

4-Açıklandığı üzere müvekkil yerine ……… ‘e yapılan tebligat usulsüz olup bu usulsüz tebligatın tespiti ve tebligatın ………… tarihinde yapılmış olduğunun kabulü için Merciinize başvurmak gereği hasıl olmuştur. Ayrıca icra takibinin durdurulması için …………………… de itirazda bulunulmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER :İ.İ.K.,H.U.M.K.,ve sair ilgili mevzuat.

 

DELİLLER              :İcra dosyası,İkametgah belgesi,tanık beyanı ve her türlü kanuni delil.

 

SONUÇ VE İSTEM  :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerden dolayı talebimizin kabulü ile;usulsüz olarak yapılan ………. emri tebligatının iptaline ve tebligatın ……….. tarihinde yapılmış olduğunun kabulüne karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

 

Şikayetçi

vekili

Av.

Eki    :

1-Onanmış vekaletname sureti,

2-Tebliğ zarfı ve pulu,

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...