Tebligatın İptali İçin Dava Dilekçesi


İCRA TETKİK MERCİİ HAKİMLİĞİNE
İCRA DAİRESİ                :
DOSYA NO                     :                     Esas
 
ŞİKAYET EDEN
(BORÇLU)                        :
 
VEKİLİ                             :
 
KARŞI TARAF (ALACAKLI) :
 
VEKİLİ                            :
 
D.KONUSU                     :Usulsüz olarak yapılan tebligatın iptaline ve tebligatın…………. tarihinde yapılmış olduğuna karar verilmesi talebidir.
 
OLAYLAR                        :
1-Alacaklı müvekkilim aleyhine ………. tarihinde ……………İcra dairesinin ………… esas sayılı takip dosyası ile …………………takip talebinde bulunmuş. ………..emri (örn…..) müvekkil yerine ………………… ‘e …………tarihinde tebliğ edilmiştir.
2-Bir süre sonra İcra dairesince takibe itiraz edilmediği kabul edilerek alacaklının talebi üzerine …………………………………….yapılmıştır.
3-Bunun üzerine müvekkil aleyhine yapılan icra takibinden haberdar olmuş ve ………. emrinin  ………. tarihinde usulsüz olarak…………………’e tebliğ edildiğini öğrenmiştir.
4-Açıklandığı üzere müvekkil yerine ……… ‘e yapılan tebligat usulsüz olup bu usulsüz tebligatın tespiti ve tebligatın ………… tarihinde yapılmış olduğunun kabulü için Merciinize başvurmak gereği hasıl olmuştur. Ayrıca icra takibinin durdurulması için …………………… de itirazda bulunulmuştur.
 
HUKUKİ SEBEPLER :İ.İ.K.,H.U.M.K.,ve sair ilgili mevzuat.
 
DELİLLER              :İcra dosyası,İkametgah belgesi,tanık beyanı ve her türlü kanuni delil.
 
SONUÇ VE İSTEM  :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerden dolayı talebimizin kabulü ile;usulsüz olarak yapılan ………. emri tebligatının iptaline ve tebligatın ……….. tarihinde yapılmış olduğunun kabulüne karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.
 
Şikayetçi
vekili
Av.
Eki    :
1-Onanmış vekaletname sureti,
2-Tebliğ zarfı ve pulu,

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat