İcra Tebligat Zarfı Örneği

TEBLİĞ MAZBATASI
Tebliğ evrakı, TAAHÜTLÜ Örnek No.  :25
1- Adresinde veya …………………………… ……………………… ……….da muhatap İADE EDİLECEĞİ ADRES
2- ……………………………………………………. …………………sebebiyle muhutap
yerine………………………………………………………………………………………. DOSYA NO
3- tebliğ yapılması ……………………………………………….. ………….sebebiyle
temin edilemediğinden………………………………………………………….. 2001/
4- Muhatabın muvakkaten…………………………………………………………… Esas
gittiği……………………………………………………. ………….tarafından
bildirildiğinden………………………………………………………………………… Muhatabın adı,Soyadı ve adresi
5- …………………………………….. ………………………..mehil tayin edilip ikinci defa
tebliğ çıkartıldığından keyfiyet haber verilerek muhatap
yerine……………………………………………………………………………………….
6- ………………………………….. tebellüğden imtina ettiğinden
7- adreste kimse bulunamaması üzerine…………………………………..
8- tebliğ yapacak kimse……………………………………………………………….
sebebiyle imtina ettiğinden………………………………………………………
…………………….huzurunda…………………………………………………………. Duruşma Yeri :……………………………
tebligat yapılanın …………………………………………………….
İmza ve mühür
(tebliğ tarihi)        (imza veya parmak izi)           imza)
Tebliğ memurunun imzası:
Muhatap adresini değiştirmiş ise tebliğ memuru tarafından tespit Duruşma günü:…………………… Bu Zarfta…………………………………..
edilen yeni adresi: Duruşma saati:…………………… ………………………………………….vardır
Örnek No…:25
Dosya No..:………………..
TAAHHÜTLÜ
DOSYA NO
2001/ Esas
Muhatabın adı,Soyadı ve adresi…:
Duruşma Yeri…………………………………………………………
Mühür ve İmza
Duruşma Günü..:……../……../………….
Bu zarfta………………………………………………………………
Duruşma Saati..:…………………………. ………………………………………………………………….vardır.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...