İcra Tebligat Zarfı Örneği

TEBLİĞ MAZBATASI
Tebliğ evrakı,TAAHÜTLÜÖrnek No.  :25
1-Adresinde veya …………………………………………………………….da muhatapİADE EDİLECEĞİ ADRES
2-…………………………………………………….…………………sebebiyle muhutap
yerine……………………………………………………………………………………….DOSYA NO
3-tebliğ yapılması ………………………………………………..………….sebebiyle
temin edilemediğinden…………………………………………………………..2001/
4-Muhatabın muvakkaten……………………………………………………………Esas
gittiği…………………………………………………….………….tarafından
bildirildiğinden…………………………………………………………………………Muhatabın adı,Soyadı ve adresi
5-……………………………………..………………………..mehil tayin edilip ikinci defa
tebliğ çıkartıldığından keyfiyet haber verilerek muhatap
yerine……………………………………………………………………………………….
6-…………………………………..tebellüğden imtina ettiğinden
7-adreste kimse bulunamaması üzerine…………………………………..
8-tebliğ yapacak kimse……………………………………………………………….
sebebiyle imtina ettiğinden………………………………………………………
…………………….huzurunda………………………………………………………….Duruşma Yeri :……………………………
tebligat yapılanın…………………………………………………….
İmza ve mühür
(tebliğ tarihi)        (imza veya parmak izi)           imza)
Tebliğ memurunun imzası:
Muhatap adresini değiştirmiş ise tebliğ memuru tarafından tespitDuruşma günü:……………………Bu Zarfta…………………………………..
edilen yeni adresi:Duruşma saati:……………………………………………………………….vardır
Örnek No…:25
Dosya No..:………………..
TAAHHÜTLÜ
DOSYA NO
2001/Esas
Muhatabın adı,Soyadı ve adresi…:
Duruşma Yeri…………………………………………………………
Mühür ve İmza
Duruşma Günü..:……../……../………….
Bu zarfta………………………………………………………………
Duruşma Saati..:………………………….………………………………………………………………….vardır.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat