Ortaklığın Giderilmesi Satışın Feshi Dilekçesi

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Ortaklığın Giderilmesi Satışın Feshi Dilekçesi

………………………SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

ŞİKAYETÇİLER :

VEKİLLERİ :

ŞİKAYET OLUNAN :

KONU :

İzale-i Şuyuu davası sonucu satılarak ortaklığının giderilmesine karar verilen gayrimenkulun İcra Müdürlüğü vasıtasıyla yapılan satışının feshi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :
Müvekkillerimin murisleri olan ….. …… ../../…. tarihinde vefat etmiştir. Müvekkillerim muristen kalan taşınmazları kendi aralarında rızai taksim yoluyla paylaşma konusunda anlaşamadıkları için …… Sulh Hukuk hakimliğinde izale-i şuyuu davası açılmış ve söz konusu dava sonucunda da …… Sulh Hukuk Hakimliği’nin ../../…. tarih, ../…. E. Ve ../…. K. Sayılı İlamı ile gayrimenkulun satışı suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilmiştir.

Bu kararın kesinleşmesi üzerine İlgili Satış Memurluğundan satış talebinde bulunulmuş ve ../../…. tarihinde açık arttırma yoluyla söz konusu gayrimenkul ……….-TL bedelle …… ……’ya satılmıştır.

Ancak yaptığımız araştırma sonucu edindiğimiz bilgilere göre, satış işlemine hile karıştırıldığını ve şikayet olunan ……. ……..’nın müvekkillerime ait olan gayrimenkulu hile yoluyla çok düşük fiyattan satın almış olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız.

Ayrıca, satış bedeli de bir aylık süre dolmasına rağmen henüz ödenmemiştir.

Bu nedenlerle satış işleminin feshi için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

H. NEDENLER : İİK., HMK., MK. Ve İlgili Mevzuat

DELİLLER : Satış Dosyası, Mahkeme İlamı,

İSTEM SONUCU :
Arz edilen nedenlerle satış işleminin feshine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. ../../2015

ŞİKAYETÇİ VEKİLİ
Av…………………..

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat