Kooperatif Genel Kurulunun İptali Dilekçesi

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Kooperatif Genel Kurulunun İptali Dilekçesi

… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE,

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONUSU : ……/…../……. tarihli …………. Yapı Kooperatifi genel kurulu kararının iptali talebinden ibarettir.

OLAYLAR :
1. Müvekkilim ……………….., ………………Belediyesi’nde çalışan bir işçi olup, …………………….’nin ………. nolu ortağıdır. Müvekkilim halen kirada oturmakta olup bir ev sahibi olmak için bu kooperatife ortak olmuştur.
2. …../…./……. tarihinde ………………… Genel Kurulu haklı bir neden olmaksızın müvekkilimin ortaklıktan çıkarılmasına karar vermiştir.
3. Müvekkilim Kooperatif Genel Kuruluna başvurarak bu çıkarmanın haksız olduğunu belirtmiş ancak müvekkilimin itirazı …./…./…….. tarih …….. sayılı kararla reddolunmuştur.
4. Kooperatifin itirazın reddine ilişkin kararı ……/…./……. tarihinde müvekkilime tebliğ edilmiştir.

HUKUKİ SEBEPLER : TTK. ve yasal tüm mevzuat

SUBUT DELİLLER : …./…./…….. tarihli …………… Kooperatifi genel kurulu kararı, Kooperatif Ana Sözleşmesi ve her türlü delil.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda arz edilen nedenlerle …./…./……. tarihli …………….. Yapı Kooperatifi genel kurulu kararı iptaline ve yargılama giderleriyle ücreti vekaletin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim.

……/……/……
Davacı Vekili

EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) …/…/……. tarihli ……… Yapı Kooperatifi genel kurulu kararı,
3.) Kooperatif Ana Sözleşmesi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat