Ortaklığın Giderilmesi Satış Talebi Dilekçesi

0
3095

 Ortaklığın Giderilmesi Satış Talebi Dilekçesi


 
…………………….SULH HUKUK  MAHKEMESİ
                                                                 SATIŞ MEMURLUĞU’NA                             
 
 
SATIŞ TALEBİNDE
BULUNAN                    :
 
VEKİLİ                         :
 
DAVALILAR                 :
 
VEKİLİ                         :
 

  1. KONUSU :Satış talebidir.

 
İZAHI                          :
………….Sulh Hukuk Mahkemesinin ……..tarih ……Esas…….karar sayılı kararında dava konusu gayrimenkülün (lerin) satılmak suretiyle hissedarlığın giderilmesine karar verilmiştir.
Belirtilen karar ekte sunulmuş olup kararın infazını saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.
Davacılar Vekili
Av.
 
EKİ      .
Mahkeme Kararı

Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınan makaleler kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...