Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali Dilekçesi

SULH HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE

DAVACILAR                 :

 

VEKİLİ                         :

 

DAVALILAR                 :

 

DAVA KONUSU            :Kat malikleri kurulunun ……….. tarih ve ………..sayılı kararının

iptali istemidir.

 

OLAYLAR                    :

1-Müvekkilimin  ……….Mahallesi…….caddesi…….sokağı no…….de bulunan ve tapunun …….İli …..İlçesi……..Mevkii ……….Ada…….Parselde kayıtlı apartmanın paydaşlarındandır.

2-Kat malikleri kurulu ……….. tarihinde toplanarak ……..sayılı kararı almışlardır.

3-Kat malikleri kurulunun bu kararı son derece keyfi olup hukuka aykırıdır. Çünkü;

a)

b)

c)

 

4-Açıklanan sebeplerden ötürü,kat malikleri kurulunun söz konusu karının iptali için işbu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur.

 

 

 

HUKUKİ SEBEBLER       :T.M.K.,H.U.M.K.,Kat Mülkiyeti Kanunu ve sair ilgili mevzuat.

 

DELİLLER                      :Tapu kayıtları,Kat malikleri kurulu kararı,Yönetim planı ……………………ve her türlü kanuni delil.

 

SONUÇ VE İSTEM        :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile;Kat malikleri kurulunun ……..tarih ve …….sayılı kararının iptaline,yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.  

            

Davacı Vekili

Av.

 

EKİ      .

Tebliğ zarfı ve pulu

Onanmış vekaletname sureti

Yönetim planı

Tapu kaydı

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...