Kat Mülkiyetinin Kurulması İçin Dava Dilekçesi

 SULH HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE

DAVACILAR                 :

 

VEKİLİ                         :

 

DAVALILAR                 (diğer kat malikleri)

 

DAVA KONUSU            :Müvekkillerim ile davalıların ortak maliki bulundukları apartmanda kat mülkiyeti kurularak ortaklığın giderilmesi istemidir.

 

OLAYLAR                    :

1-Müvekkilim  ……….Mahallesi…….caddesi…….sokağı no…….de bulunan ve tapunun …….İli …..İlçesi……..Mevkii ……….Ada…….Parselde kayıtlı apartmanın paydaşlarındandır.

2-(bina özellikleri hakkında bilgi)

3-Her hissedarın bağımsız bölümleri olduğu ve bu bağımsız bölümleri fiilen kullandıkları halde kat mülkiyetine geçilmesine davalılar muvafakat etmemektedirler.

4-Açıklanan sebeplerden ötürü işbu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur.

 

 

 

HUKUKİ SEBEBLER       :T.M.K.,H.U.M.K.,Kat Mülkiyeti Kanunu ve sair ilgili mevzuat.

 

DELİLLER                      :Tapu kayıtları,Keşif ve bilirkişi incelemesi,Yönetim planı ve her türlü kanuni delil.

 

SONUÇ VE İSTEM        :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile;

1-Taşınmazın kat mülkiyetine çevrilerek ortaklığın giderilmesine,

2-Yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.  

            

Davacı Vekili

Av.

EKİ      .

Tebliğ zarfı ve pulu

Onanmış vekaletname sureti

Belediyece onanmış proje

Fotoğraf

Taşınmazın maliklerini ve hisselerini gösterir liste

Yönetim planı

Tapu kaydı

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...