Yönetim Planında Değişiklik Yapılması Dilekçesi


 SULH HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE
DAVACILAR                 :
 
VEKİLİ                         :
 
DAVALILAR                 :
 
DAVA KONUSU            :Yönetim planının da değişiklik yapılması istemidir.
 
OLAYLAR                    :
1-Müvekkilimin  ……….Mahallesi…….caddesi…….sokağı no…….de bulunan ve tapunun …….İli …..İlçesi……..Mevkii ……….Ada…….Parselde kayıtlı apartmanın paydaşlarındandır.
2-Müvekkilim Yönetim Planının ………………..düzenleyen…… maddesi hükmünün …………………………….şeklinde değiştirilmesi yönünde teklifte bulunmuş Ancak müvekkilimin bu teklifi kabul edilmemiştir.
3-Müvekkilimin yönetim planındaki değiştirilmesini istediği ………madde Kat Mülkiyeti Kanununun …….. maddesine aykırıdır.
4-Açıklanan sebeplerden ötürü müvekkilimin Kat Mülkiyeti Kanununun …….maddesine uyulması için yaptığı teklifin ;kat malikleri kurulunca kabul edilmemesi üzerine işbu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur.
 
 
 
HUKUKİ SEBEBLER       :T.M.K.,H.U.M.K.,Kat Mülkiyeti Kanunu ve sair ilgili mevzuat.
 
DELİLLER                      :Tapu kayıtları,Yönetim planı ve her türlü kanuni delil.
 
SONUÇ VE İSTEM        :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile;
1-Kat mülkiyeti kanununa aykırı olarak konulmuş olan yönetim planının …..maddesi hükmünün kaldırılmasına,
2-Yönetim planının ……….. maddesinin müvekkilimin talebine uygun olarak değiştirilmesi için davalılara uyarıda bulunulmasına,
3-Yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.  
            
Davacı Vekili
Av.
 
EKİ      .
Tebliğ zarfı ve pulu
Onanmış vekaletname sureti
Yönetim planı
Tapu kaydı

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat