Ortaklığın Giderilmesi Davası Dilekçesi

 

SULH HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                              

     

DAVACILAR                 :

 

VEKİLİ                         :

 

DAVALILAR                 :

 

DAVA KONUSU            :İzalei şüyu talebidir.

 

OLAYLAR                    :Müvekkillerin ve davalıların murisi                      yılında vefat etmiştir. Onun ölümü ile geriye mirasçı olarak müvekkiller ve davalılar kalmıştır. Murise ait mallar davalıların olumsuz tavırları yüzünden bu güne kadar paylaşılamamıştır. Belirtilen sebeplerle iş bu davayı açarak aşağıda ada,parsel,mevkii cinsi,ve yüz ölçümü yazılı gayrimenkullerin aynen taksimi mümkün ise aynen taksimini,aynen taksim mümkün değilse satış yoluyla şüyuun izalesini talep etmek zarureti hasıl olmuştur.

S.No:  Ada:  Parsel:        Cinsi:                      Yüz ölçümü:    Mevkii                             :

 

 

 

HUKUKİ SEBEBLER       :T.M.K.,H.U.M.K. ve sair ilgili mevzuat.

 

DELİLLER                      :Tapu kayıtları,Keşif ve Bilirkişi İncelemesi,Veraset ilamı,ve her

türlü kanuni delil.

 

SONUÇ VE İSTEM        :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile yukarıda belirtilen taşınmaz malların mümkünse aynen taksimine,aynen taksim mümkün değilse satış suretiyle şüyuun izalesine ve elde edilen paranın ekte sunulan veraset ilamında belirtilen hisseler oranında taksimine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.  

            

Davacılar Vekili

Av.

EKİ      .

Veraset ilamı

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...