OLUMSUZ SİCİL RAPORUNUN İPTALİ İSTEMİ

ORTAK ALANA MÜDAHALE TESPİT DİLEKÇESİ

………… SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

TESPİT İSTEYEN    :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                      :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                    :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                        :Taşınmazda ortak kullanım alanı olan tavan

arasında davalının pis kullanımı meydana gelen

zararın tespiti istemidir.

AÇIKLAMALAR     :

Müvekkilin ikamet ettiği binanın çatı katına davalı tarafından eşya yığılmıştır. Bu eşyaların çoğu çöp denebilecek türdendir. Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre ortak kullanım alanı olan bu yer diğer daire sakinlerinin kullanmalarına imkan vermeyen bir hale gelmiştir. Bu durum aynı müvekkilimin bağımsız bölümüne de zarar vererek rutubet oluşmasına ve duvarlara sirayet etmesine sebep olmuştur.

Açıklanan nedenlerle eski hale getirme ve tazminat davasına esas olmak üzere taşınmazın çatı arasında mevcut kullanımın tespitini talep etme gereği hasıl olmuştur.

TALEP SONUCU : Yukarıda açıklanan nedenlerle, taşınmazda ortak kullanım alanı olan tavan arasının davalı tarafından pis kullanımı sebebiyle meydana gelen zararın, tespitini mahkemeden vekaleten arz ve talep ederiz. Saygılarımızla.

            TESPİT İSTEYEN VEKİLİ

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat