OLUMSUZ SİCİL RAPORUNUN İPTALİ İSTEMİ

ÖLÜMLE TEHDİT SUÇU NEDENİYLE ŞİKAYET DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

MÜŞTEKİ                 :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                      :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

ŞİKAYET EDİLEN   :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                        :Ölümle Tehdit Suçu Nedeni ile Şikayetimizdir.
SUÇ                            :Ölümle Tehdit
AÇIKLAMALAR     :

Adı geçen şüpheli ile ……(…). Asliye Hukuk Mahkemesinin ………/…. – …… EK sayılı kararı ile boşandığı eşi olan müvekkilimi telefonla arayarak öldürmekle tehdit etmektedir.Müvekkilin telefonlarının dinlenmeye alınmasını ve şüpheli hakkında gereğinin yapılmasını talep ediyoruz.

DELİLLER                           :  Her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TCK. md. 106 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarda arz edilen nedenlerle, şüpheli hakkında kamu davası açılmasına ve cezalandırılması için gereğinin yapılmasına karar verilmesini saygıyla vekaleten talep ederiz.

 

Müşteki Vekili

                                                                   Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat