İhalenin Feshi Dava Dilekçesi

ÖRNEK 45

                         T.C.                                              Örnek No :45*

 

……………………………………………..

……………………………………………..

                       Dosya No :

 

 

             TAAHHÜTLÜ

 

 

 

No :

 

 

 

                                               Adresi : ……………………………………

                                             

                                           …………………………………………………….

 

                                           …………………………………………………….

 

                                           …………………………………………………….

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

Tebligat Tüz. m. 11,33

Örnek No. 1. 3.

                           

 

Not : Yukarıdaki kısma davet edilen

sahsın adresi yazılacaktır.

 

T E B L İ G A T  M A Z B A T A S I

 

             Tebliğ evrakı,

1 – Adresinde veya …………..  ……………………………… da muhatap      …………………………………………………………………………………………..

2 –  ……………………………………………………….. sebebiyle muhatap

      yerine ……………………………………………………………………………

3–Tebliğin yapılması……………………………………………. sebebiyle

       temin edilemediğinden …………………………………………………

      ……………………………………………………………………………………..

4 – Muhatabın muvakkaten ………………………………………………..

      gittiği …………………………………………………. tarafından bildi-

rildiğinden ……………………………………………………………………

5 – (……………………) mehil. tayin. edilip. (ikinci .defa). tebligat

      çıkarıldığından keyfiyet  haber verilerek  muhatap yerine …………………………………………………………………………………………..

6 –  ……………………………………………………. tebellüğden imtina

      ettiğinden ……………………………………………………………………..

7 – Adreste kimse bulunmaması üzerine ……………………………..  …………………………………………………………………………………………..

8 – Tebliğ yapılacak kimse ………………………………………………….

       sebebiyle imtina ettiğinden …………………………………………..     …………………………………………………………………………………………..

………………………….. huzurunda ……………………………………………

Tebligat yapılanın

       Tebliğ tarihi        (imza veya parmak izi)          İmza

 

       Tebliğ memurunun adı, soyadı ve imzası               

 

Muhatap adresini değiştirmişse, tebliğ memuru                                             tarafından tesbit edilen yeni adresi :………….   

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 24’e karşılık gelmektedir.

 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat