Kira Bedelinden Yapılan Masraf Kesintileri

ÖRNEK 44 – MENKUL REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU – İCRA EMRİ

T.C.                                                                                                                                 Örnek No: 44

 

Dosya No :……………./………………..

TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE

İLAMLI TAKİPTE İCRA EMRİ

1-Alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin ve  vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik numarası ve yerleşim yerindeki adresi; alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği yerleşim yerindeki adresi :

 

2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası :

 

3-Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla tutarı, faizli alacaklarda faizin miktarı ile işlemeye başladığı gün; alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi :

—————————- olmak üzere

 

 

4 – İlâmı veren mahkeme ve ilâmın tarihi, numarası ve saat :

 

5 – Rehin edilenin ne olduğu :

 

 

Sahibi:

6 – Rehin üçüncü kişi tarafından verilmiş veya mülkiyeti üçüncü kişiye geçmişse adı,soyadı ve yerleşim yerindeki adresi :

 

Yukarıda yazılı borcu işbu icra emrinin tebliği tarihinden itibaren (7) gün içinde icra emrinde yazılı olan icra dairesine ait banka hesabına yatırmanız; bu süre içinde borcu ödemezseniz, icra mahkemesinden veya Yargıtay’dan yargılamanın yenilenmesi yolu ile ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılmasına ilişkin bir karar getirilmezse alacaklının rehnedilmiş malın satışını isteyebileceği ihtar olunur.

(İİK m.150/4)

 

 

İcra Müdürü

Mühür ve İmza

İcra Dairesi Hesap Bilgileri:

Banka Adı:

IBAN No:

 

                                                                                                                                                                                                            

FAİZ DÖKÜMÜ

ALACAKTARİH ARALIĞIGÜNFAİZ TÜRÜORAN (%)TUTAR

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat