ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ – DÜZENLEME ŞEKLİNDE

İhalenin Feshi Dava Dilekçesi

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

(Düzenleme Şeklinde)

Ben aşağıdaki resmi mühür ve imzanın yazılı T.C. Kanunlarının bahşettiği selahiyetlere haiz

… Noteri

..

… adresinde dairemde resmi görevim başında iken yanıma gelen ve ibrazla tetkik ve iade edilen,:

BAKILACAK:

Nüfüs idaresinden verilime …/…/… tarih ve … seri ve …T.C. Kimlik no.lu, fotoğrafı tastikli nüfus hüviyet cüzdanına nazaran, …ili …ilçesi … mahallesi …cilt … sahife …kütük sıra noda kayıtlı ve halen …adresinde mukim olduğunu beyan eden, …ile … den …/…/… tarihinde olma:

BAKACAK……:

Nüfus idaresinden verilme …/…/… tarih ve …seri ve …T.C. Kimlik no.lu, fotoğrafı tastikli nüfus hüviyet cüzdanına nazaran, …ili …ilçesi … mahallesi …cilt … sahife …kütük sıra noda kayıtlı ve halen …adresinde mukim olduğunu beyan eden, …ile … den …/…/… tarihinde olma:

Bana müracaatla düzenleme şeklinde bir ölünceye kadar bakma sözleşmesi tanzim ve tastik etmemi istediler. Kendilerini ibraz ettikleri işbu resmi belge muhteviyatından tanıdığım gibi okur yazar olduklarını ve kanunen ve idareten işbu işlemi yapma yeteneklerinin bulunduğunu anladım. Bu sırada yanlarında gelen ve ibraz ettikleri…..:

Nüfus idaresinden verilme …/…/… tarih ve … seri ve …T.C. Kimlik no.lu, fotoğrafı tastikli nüfus huviyet cüzdanına nazaran, …ili …ilçesi … mahallesi …cilt … sahife …kütük sıra noda kayıtlı ve halen …adresinde mukim olduğunu beyan eden, …ile … den …/…/… tarihinde olma:

Nüfus idaresinden verilme …/…/… tarih ve …seri  ve … T.C. Kimlik no.lu, fotoğrafı tastikli nüfus hüviyet cüzdanına nazaran, …ili …ilçesi … mahallesi …cilt … sahife …kütük sıra noda kayıtlı ve halen …adresinde mukim olduğunu beyan eden, …ile … den …/…/… tarihinde olma:

Tanık ve muharrif sıfatı ile hazır bulunuyorlardı. Tanıklarla konuşmam neticesinde okur yazar olduklarını ve kanunen tanıklığa engel halleri bulunmadığın anladım Bunun üzerine ilgililerden bakılacak tanıklar huzurunda söz alarak şu şekilde beyanda bulundu.

Bana bakması ve gözetmesi karşılığı olarak karşı taraf …’a maliki bulunduğum … gayrimenkulü devir ve temlik ettim. Sözleşme hükümlerine göre kendi adına istihsal etmeye, yetki verdim. Kendisi zaten bana uzun yıllardan beri bakmakta olup her türlü ihtimamı göstermiş ve göstermeye devam etmektedir. Bunun ivazı olarakta kendisine yukarıda yazılı gayrimenkullerimi veriyorum. tek başına ilgili tapu müdürlüğüne müracaatla ölünceye kadar bakma sözleşmesini tescil ettirebilir. Bu şekilde tapularını istihsal edebilir. Anlaşmazlıklar halinde …mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. “Diye sözlerini bitirdi”

Hazır bulunan bakacak …..söz alarak şu şekilde beyanda bulundu. “Ben de” …’nın beyanında belirtilen ölünceye kadar bakmayı kabul ediyorum. gerekli ihtimamı bu güne kadar olduğu gibi bu günden sonrada gösterecek, aksi taktirde kendisine bakmadığım ve gerekil ihtimamı göstermediğim halde bu gayrimenkuller üzerinde hiçbir hak iddia etmeden kendisine teslim etmeyi kabul ederim. Anlaşmazlıklar halinde …mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. “Diye sözlerini bitirdi.

Verilen bu takriri ben yeminli noter istek gibi tanzim ettim. ilgililere okumaları için ayrı ayrı verdim, okudular, hukuki kelimeler ve gereğini izah ettim. Tutanak ilgililer ve şahitler tarafından bizzat imzalandı, bende resmi mühürle mühürledim ve imzaladım.

BAKILACAK                                                          BAKACAK

Yazılan işbu ölünceye kadar bakma sözleşmesini okuduk. Son isteklerimizi tamamen kapsadığını noter önünde ve aşağıda adları yazılı tanıklara bildiririz.

BAKILACAK                                                         BAKACAK
(Temlik Eden)                                                         (Bakım Borçlusu)

İşbu sözleşme noter tarafından ilgililere ve bizlere okutturuldu. İlgililerin kimlik, kişilik ve beyanlarına tanıklık ederiz.

TANIK                                                                       TANIK
Ad Soyad                                                                  Ad Soyad

Yazılan ölünceye kadar bakma sözleşmesini Bakılacak (Temlik Eden) …… ile diğer taraf bakacak (Bakım Borçlusu) …ile tanıklar …ve … ve ben Noter tarafından imzalandı. …/…/…

BAKILACAK                                                         BAKACAK
(Temlik Eden)                                                         (Bakım Borçlusu)
Ad Soyad                                                                  Ad Soyad

TANIK                                                                     TANIK
Ad Soyad                                                                  Ad Soyad

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat