YAZILI YARGILAMA USULÜNDEKİ AŞAMALAR

ÖRNEK 18 – İTİRAZ BELGESİ

                    T.C.                                                                                                      Örnek No : 18

 

Dosya No :……………./………………..

 

 

İTİRAZ BELGESİ

1 – Borçlu ve varsa vekilinin adı ve soyadı :

 

 

 

2 – İtirazın niteliği ve tarihi  :

İşbu belge İcra ve İflas Kanununun 62,176–a maddeleri gereğince …………………………. …………………………………… ……………………………………verilmiştir.

 

(İİK m. 62/son, 176/ a,son)

 

../../….

Belgeyi alan                                                                                                           İcra Memuru                                                                                                                                 Mühür ve İmza

      İmza

 

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat