İŞÇİ SAKAL TIRAŞI OLMADI DİYE İŞ AKDİ İŞVERENCE HAKLI NEDENLE FES EDİLEMEZ

ÖRNEK 17 – TAKİP TALEBİNDE BULUNANA VERİLEN MAKBUZ

               T.C.

                                                                                                                      Örnek No:17

…………………. İcra Dairesi

Dosya No : ……………………

TAKİP TALEBİNDE BULUNULDUĞUNA, VERİLEN BELGELERE VE

 

ÖDENEN GİDERLERE İLİŞKİN VERİLECEK

 

MAKBUZ

1-Alacaklı ve varsa vekilinin adı ve soyadı        :…………………………………………………………………

2-Ödenen giderler                                           :…………………………Lira ………………………….Kuruş

Yalnız ………………………………………………………

3-Makbuzun kime verildiği                               :…………………………………………………………………..

4-Takip talebinde bulunduğu tarih                    :……………………………………………………………………

5-Verilen belgenin adedi, cinsi, tarih ve       ……………………………………………………………………..

numarası                                                      :…………………………………………………………………….

İşbu makbuz İcra İflas Kanununun 58 inci maddesi gereğince verilmiştir.

 …./…./………..

              Makbuzu alan                                                                     İcra Müdürü

         İmza                                                                            Mühür ve İmza

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat