İŞÇİ SAKAL TIRAŞI OLMADI DİYE İŞ AKDİ İŞVERENCE HAKLI NEDENLE FES EDİLEMEZ

ÖRNEK 14 – KİRALANANIN TAHLİYESİ TAKİBİNDE TAHLİYE EMRİ

T.C.

 

Dosya No :…………../…………….

 

Örnek No : 14

 

YAZILI SÖZLEŞME İLE KİRALANAN TAŞINMAZIN KİRA SÜRESİNİN

BİTMESİ DURUMUNDA TAHLİYE EMRİ

1 – Kiralayanın ve varsa temsilcisinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi :

 

2 – Kiracının ve varsa temsilcisinin yerleşim yerindeki adresi :

 

3 – Tahliyesi istenen taşınmazın nev’i ve mevkii :

 

4 – Sözleşme ve tarihi :

 

Üç numaralı bentte yazılı kira süresi bitmiş olan taşınmaz işbu tahliye emrinin tebliği tarihinden itibaren (15) gün içinde tahliye ve teslim etmeniz; kiranın yenilendiğine veya uzatıldığına dair bir itirazınız varsa (7) gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz; müddeti içinde itiraz etmez veya kendiliğinizden tahliye etmezseniz icraen çıkarılacağınız; itirazınız kaldırılırsa İcra ve İflâs Kanununun 273 üncü maddesi gereğince zorla tahliye olunacağınız ihtar olunur.

(İİK m. 272, 273)          

 

İcra Memuru

Mühür ve İmza

 

 

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat