İŞE GİRMEK NAFAKANIN KALDIRILMASINA ENGEL DEĞİLDİR

ÖRNEK 13 – ADÎ KİRAYA VE HASILAT KİRALARINA AİT TAKİPTE ÖDEME EMRİ

              T.C.

 

Dosya No : ……………./……………

 

Örnek No : 13

 

ADÎ KİRAYA VE HASILAT KİRALARINA AİT TAKİPTE

ÖDEME EMRİ

1-Alacaklı ve varsa kanuni  temsilcisinin ve vekilinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi; alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği  yerleşim  yerindeki adresi :
2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin   adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası :

 

3-Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla tutarı, faizli alacaklarda faizin miktarı ile işlemeye başladığı gün; alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi :

—————————- olmak üzere

 

 

4-Bir terekeye karşı yapılan takiplerde mirasçıların adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresleri :

 

5-Sözleşme ve tarihi :

 

Yukarıda yazılı borcu işbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren 30 gün içinde ödeme emrinde yazılı olan icra dairesine ait banka hesabına yatırmanız; borcun bir kısmına veya tamamına veya alacaklının takibine karşı bir itirazınız varsa, yine bu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde açıkça ve sebepleri ile birlikte İcra ve İflâs Kanununun 62 nci maddesi hükmü gereğince dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz; kira aktini ve sözleşmedeki imzanızı kesin ve açık olarak reddetmediğiniz takdirde, akdi kabul etmiş sayılacağınız; yukarıdaki süreler içinde borcu ödemeniz veya itiraz etmezseniz, alacaklının icra mahkemesinden tahliyenizi isteyebileceği ve kesinleşen kira alacağından dolayı da haciz talep edilebileceği ihtar olunur.*

(İİK m.269)

İcra Müdürü

Mühür ve İmza

İcra Dairesi Hesap Bilgileri:

Banka Adı:

IBAN No:

                                                               FAİZ DÖKÜMÜ

ALACAKTARİH ARALIĞIGÜNFAİZ TÜRÜORAN (%)TUTAR

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat