İŞÇİ SAKAL TIRAŞI OLMADI DİYE İŞ AKDİ İŞVERENCE HAKLI NEDENLE FES EDİLEMEZ

ÖNALIM SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

Bir tarafta ….. T.C.: ….. ile oğlu ….. T.C. : ….. (….. adresinde oturur. Bundan böyle sözleşmede birlikte ve ayrı ayrı olmak üzere ALICI olarak anılacaktır) diğer taraftan ….. T.C. No: ….. (….. adresinde oturur. Bundan böyle sözleşmede SATICI olarak anılacaktır) aşağıda yazılı şartlarda bir Şuf’a Sözleşmesi imzalamışlardır.

2- Açıklamalar

Satıcı; alıcıya ….. adresinde kayıtlı bulunan gayrimenkulünü satacaktır. Şuf’a sözleşmesi, bağımsız bölümleri kapsamaktadır.

3- Sözleşmenin Konusu ve Şartları

Satıcı (…..); ….. adresinde kayıtlı bulunan gayrimenkulün tüm bağımsız bölümlerini, üçüncü bir kişiye satmak istemesi halinde aynı bedel ve koşullarda satmak üzere huzurda bulunan Alıcı (….. ile oğlu …..) lehine önalım hakkı (şuf’a hakkı) tanımıştır. Bu hakkın kullanılma süresi 10 yıldır. Alıcı bu hakkı tek başına tapu siciline şerh ettirebilir.

Diğer taraf Alıcı taşınmaz maliki tarafından yukarıda belirtilen sözleşme koşullarını aynen kabul etmiştir.

Yazılan sözleşme okunmak üzere kendilerine verilmiş, ayrı ayrı okunmuştur. Gerçek isteklerinin tam olarak yazıldığını beyan etmeleri üzerine hep birlikte imzalanmıştır.

Satıcı                                                             Alıcı

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat