İŞÇİ SAKAL TIRAŞI OLMADI DİYE İŞ AKDİ İŞVERENCE HAKLI NEDENLE FES EDİLEMEZ

ÖN İNCELEMEDEN FERAGAT VE TAHKİKAT DURUŞMASI YAPILMASI TALEBİ-ANLAŞMALI BOŞANMA

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO               : …………/………….. Esas
DAVACI                    :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

DAVALI                    :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                        :Ön inceleme yapılmadan tahkikat duruşması için tarih verilmesi talebimizdir.
AÇIKLAMALAR     :
  • Taraflar, Mahkemenizin yukarıda Esas No.su yazılı dosyasında kayıtlı Anlaşmalı Boşanma davasında her konuda anlaşmış olup, aralarında imzalamış oldukları protokolü de dava dilekçesine ekli olarak dosyaya sunmuşlardır.
  • Taraflar boşanma ve ilgili tüm konularda anlaşmış olduklarından, ön inceleme yapılmasını istememektedirler.
  • Bu sebeple Mahkemenizce ön inceleme yapılmaksızın doğrudan Tahkikat aşamasına geçilmesini ve tahkikat duruşması için tarafımıza duruşma günü verilmesini arz ve talep ederiz.

DAVACIDAVALI
………. …………………..……………………. …………………………

 

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat