İŞE GİRMEK NAFAKANIN KALDIRILMASINA ENGEL DEĞİLDİR

ÖN ÖDEME ÖNERİSİ

T.C.
……….
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
SORUŞTURMA NO: 200../….1

ÖN ÖDEME ÖNERİSİ

DAVACI                               :  K.H.

ŞÜPHELİ                              :  Adı ve Soyadı (Açık kimliği)

                                                  Adres

SUÇ                                       :  Çek defterini iade etmemek.

SUÇ TARİHİ                        :  …/…/…

KANUN MADDELERİ       :  3167 Sayılı Yasanın 13/1 ve Türk Ceza Kanununun 75. maddeleri

PARA CEZASI                    :  ……….Türk Lirası

POSTA MASRAFI             :  —

TOPLAM                             :  ……..Türk Lirası

ÖN ÖDEME SÜRESİ          :  Tebligattan itibaren 10 gün içerisinde

Yukarıda yazılı suçu olay günü işlemiş olduğunuz kanaatine varılmış olup, eyleminize uyan yukarıda yazılı kanun maddeleri gereğince belirlenen ve yukarıda gösterilen para cezasını yapılan masrafları ile birlikte toplam olarak bu önerinin tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde maliye veznesine yatırdığınız takdirde hakkınızda kamu davası açılmayacağı;

Aksi halde hakkınızda kamu davası açılacağı tebliğ olunur. …/…/…

Adı ve Soyadı
Cumhuriyet Savcısı
Sicil Numarası
İmza

TEBLİĞ EDEN:                        TEBLİĞ TARİHİ:                    TEBELLÜĞ EDEN:

Adı ve Soyadı                         …/…/…                                    Adı ve Soyadı

İmza                                                                                             İmza

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat