OLUMSUZ SİCİL RAPORUNUN İPTALİ İSTEMİ

ÖLÜMÜN TESPİTİ DAVA DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Müvekkilimin murisinin Ölümünün Tespiti Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilimin ve diğer davalıların murisleri olan ve …… İli,…….İlçesi, ….. Cilt, ….. Hane ve …….. Sıra numarasında kayıtlı bulunan …/…/… tarihinde geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiştir.
  2. Ancak, muris nüfus kaydında sağ gözükmekte olup ölüm olayı nüfus kaydına işlenmemiştir. Müvekkilimin murisi olan (Adı ve Soyadı) ölümünü ispatlayan trafik kazası polis tutanakları, hastane kayıtları ve hastane morgundan alınan ölüme ilişkin tutanaklar ekte sunulmuştur.
  3. Bu itibarla muris (Adı ve Soyadı) öldüğünün tespiti ile nüfus kaydının düzeltilmesine karar verilmesi için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER                           :  Tanık Beyanları, Bilirkişi İncelemesi, Trafik Kazası Polis Tutanakları, Hastane kayıtları ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK. md. 39 ve ilgili sair mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda saydığımız nedenlerle davamızın kabulü ile, ……. İli, …….İlçesi, … Cilt, … Hane ve … Sıra numarasında kayıtlı bulunan ve sağ gözüken muris (Adı ve Soyadı) nüfus kaydının ölü olarak düzeltilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili
Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat