OLUMSUZ SİCİL RAPORUNUN İPTALİ İSTEMİ

ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI CEVAP DİLEKÇESİ

……………………………. İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVALI                    :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                      :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVACI                    :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                        :Dava dilekçesine karşı yanıtlarımızın sunulmasıdır.
AÇIKLAMALAR     :
  • Müvekkile ait işyerinde kusuru olmaksızın meydana gelen kaza neticesinde davacının oğlu vefat etmiştir. Ancak müvekkilim kendisinden beklenen her türlü özen ve yükümlülüğü yerine getirmiş ve tedbirleri almıştır. Baret, kemer ve uyarı levhaları işyerinde bulunmakta ve işçiler baret ve kemer takmaktadırlar. Davacının murisine yapacağı iş anlatılarak bizzat gösterilmiş olmasına rağmen tamamen aksi şekilde işi yapmaya çalıştığı sırada kaza meydana gelmiştir. Meydana gelen olayda, işyerindeki diğer çalışanların da kusuru yoktur. Bilirkişi incelemesi yapıldığında da olayda kusuru bulunmadığı anlaşılacaktır.

  • Müvekkilin, kusurlu olması halinde öncelikle kazada hayatını kaybeden işçinin davacı babasına yardım yaptığının belgelenmesi gerekmektedir. Davacı taraf bu konuda hiçbir belge sunmamıştır. Ayrıca Sosyal Sigortalar Kurumunca 506 Sayılı Yasa’nın 23. maddesine göre hak sahiplerine gelir bağlanmak zorundadır. Kurumca gelir bağlanmış ise Kurum davaya dahil edilmeli ve husumet yöneltilmelidir. Eğer gelir bağlamamışsa bunun üzerindeki bir tazminat için kusurlu bulunması halinde müvekkile dava yöneltilebilir..

HUKUKİ NEDENLER           : İş Kanunu., HMK ve ilgili tüm mevzuat.

DELİLLER                              : Sosyal Sigortalar Kurumu kayıtları, keşif ve bilirkişi incelemesi, tanık beyanı ve her türlü yasal deliller.

TALEP SONUCU                    : Yukarda açıklanan nedenlerle, haksız ve hukuka aykırı davanın reddine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacıya yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. Saygılarımızla.

DAVALI VEKİLİ

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat