K.M.K YENİ MALİK GEÇMİŞ ORTAK GİDER BORÇLARDAN SORUMLU DEĞİL

ÖDÜNÇ SÖZLEŞMESİ

Ö D Ü N Ç    S Ö Z L E Ş M E S İ

 

 

 

Madde 1-

TARAFLAR :

 

Bir tarafta ………………………………………..adresinde ikamet eden ………………….. ile, diğer tarafta …………………………………………….. adresinde ikamet eden …………………… arasında aşağıdaki koşullarla bir ödünç sözleşmesi akdolunmuştur.

İşbu sözleşmede ;

………………………“ödünç veren

……………………….“ödünç alan” olarak anılacaktır.

 

Madde 2-

KONU :

 

İşbu sözleşmenin konusu, mülkiyeti ödünç verene ait olan ………………………………..’nın, ödünç veren tarafından ödünç alana verilmesidir.

 

Madde 3-

TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :

 

  1. Ödünç veren, ödünç konusu …………………………………..’yı ../../200.. tarihinde ödünç alana teslim edecektir.
  2. Ödünç alan ……………………………………… ‘yı ödünç verene ../../200.. tarihinde ödünç verene geri verecektir.

 

Madde 4-

YETKİLİ MAHKEME :

 

İşbu sözleşmeden doğması muhtemel uyuşmazlıklar için ………………. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

İşbu sözleşme, ../../200.. tarihinde …………………….’ da iki nüsha olarak imzalanmış ve bir nüsha ödünç alana teslim edilmiş, ikinci nüsha ödünç verende kalmıştır.

Ödünç Alan                                                                                Ödünç Veren

 

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat