OLUMSUZ SİCİL RAPORUNUN İPTALİ İSTEMİ

OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI SEBEBİYLE TESCİL TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

../../….

DAVACI                               :

 

VEKİLLERİ                          :             

DAVALI                               :

 

KONU                                   : Olağanüstü zamanaşımı sebebiyle tescil talebimizdir.

AÇIKLAMALAR                :

1- Müvekkilimiz …………. köyünde  ………….. mevkiinde bulunan bir tarlayı 30 seneyi aşkın bir zamandır aralıksız olarak ve malik sıfatı ile  kullanmaktadır. Gayrımenkul tamamen köyün dışında ve eski dere diye anılan kurumuş dere yatağının kenarında bulunmaktadır.

2- Söz konusu gayrımenkul üzerinde özel ya da tüzel hiçbir kişinin ve hazinenin hakkı da bulunmamaktadır.

3- İyiniyetle ve fasılasız olarak 30 seneden fazla bir zamandır bu tarlayı malik sıfatı ile kullanan müvekkilimiz adına bu gayrımenkulün tapuda tescilini talep zarureti doğmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER          : MK.m.713 ve ilgili diğer yasa maddeleri.

DELİLLER                           : Vergi kayıtları, tanıklar, keşif, bilirkişi ve her türlü yasal ve takdiri deliller.

 

CEVAP SÜRESİ                  : İki haftadır.

TALEP SONUCU                : Açıklanan nedenlerle, davamızın kabulü ile bahse konu gayrımenkulün müvekkilimiz adına Tapu’ya tesciline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygıyla talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat