Ödeme Yerine Alacakların Devri İşlemi Nasıl Yapılır?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Ödeme Yerine Alacakların Devri İşlemi Nasıl Yapılır?


İlgili Yasa
İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 120- Hacze iştirak eden bütün alacaklılar muvafakat ederlerse borçlunun borsada ve piyasada fiyatı olmayan alacakları, ödeme yerine geçmemek üzere itibari kıymetleriyle kendilerine veya hesaplarına olarak içlerinden birine devredilir. Bu halde alacaklılar, alacakları nispetinde borçlunun haklarına halef olurlar.
Aynı suretle hacze iştirak edenlerin hepsi veya içlerinden birisi borçlunun üçüncü bir şahıstaki alacağının tahsilini veya böyle bir şahsa karşı haiz olduğu dâva hakkının kullanılmasını, masraf kendilerine ait olmak ve fakat haklarına halel gelmemek şartiyle üzerlerine alabilirler.
Bu suretle elde edilecek para ilk önce üzerlerine alanların alacak Ve masraflarının ödenmesine karşılık tutulur.

Ödeme Yerine Alacakların Devri Açıklama

Hacze (iştirak eden) katılan tüm alacaklılar izin verirlerse, borçlunun borsada ve piyasada fiyatı olmayan alacakları, ödeme yerine geçmek üzere itibari değerleriyle kendilerine yahut onların hesaplarına olmak üzere içlerinden birisine devredilir. Bu durumda da alacaklılar, alacakları oranında borçlunun haklarına halef olurlar.
Bunun gibi, hacze katılanların hepsi veya içlerinden birisi; borçlunun üçüncü kişideki alacağının tahsilini yahut böyle bir kişiye karşı sahip olduğu dâva hakkının kullanılmasını, üzerlerine alabileceklerdir.
Bu suretle elde edilecek para ilk önce üzerine olanların alacak ve masraflarının ödenmesine karşılık tutulacaktır. 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat