İcrada Pazarlık Suretiyle Satış

İlgili Yasa

Pazarlık suretiyle satış:

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 119- Aşağıdaki hallerde satış pazarlık suretiyle yapılabilir:

  1. Bütün alakadarlar isterse,
  2. Borsa veya piyasada fiyatı bulunan kıymetli evrak veya diğer mallar için o günün piyasasında mukarrer fiyat teklif edilirse,
  3. Artırmada maden kıymetini bulmamış olan altın ve gümüş eşyaya bu kıymet verilirse,
  4. 113’ncü maddenin ikinci fıkrasında gösterilen haller bulunursa,
  5. Mahcuz malın tahmin edilen değeri yüzbin lirayı geçmezse

İcrada Pazarlık Suretiyle Satış Açıklama

  1. Bütün ilgililer isterse,
  2. Borsa veya piyasada fiyatı bulunan kıymetli evrak yahut diğer mallar için o günün piyasasında geçerli fiyat teklif edilirse,
  3. Artırmada maden kıymetini bulumamış olan altın ve gümüş eşyaya bu kıymet verilirse,
  4. Kıymeti süratle düşen veya saklanması masraflı mallar mevcutsa,
  5. Hacizli malın (değeri) tahmin edilen değeri 100 bin lirayı geçmezse,

pazarlık suretiyle satış yapılabilecektir.

CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat