OLUMSUZ SİCİL RAPORUNUN İPTALİ İSTEMİ

NÜFUS KAYDININ TASHİHİ – ADIN DEĞİŞTİRİLMESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACILAR                      :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Ad ve Soyadın değiştirilmesi talebimizdir.
AÇIKLAMALAR                :

Müvekkillerimin çocuklarının adı ……………….. iken nüfus kaydı sırasında sehven ………………… olarak yazılmıştır.  Bilinen ismi ile …………………, nüfustaki ismi ise ………………..’dir. Bu durum karışıklıklara neden olduğundan, Müvekkillerimin çocuğunun, toplumda bilinip tanındığı şekli ile nüfustaki adının düzeltilmesi için, işbu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER                           :  Nüfus kayıtları ve sair yasal deliller.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK. md. 27 ve sair ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle hatalı nüfus kaydının tashihi ile, müvekkillere ait çocuğun ……………….. olan adının, …………….. olarak tashihi ile bu şekilde nüfusa tesciline karar verilmesini bilvekale saygıyla talep ederim. …/…/………

Davacılar Vekili

Av……………… ………………..

Ek : Vekâletname.

Nufus Kayıt Bilgileri:

Adı Soyadı: ……………… …………….

Baba Adı               : ……………….

Ana Adı                : ……………….

Doğum Tarihi       : …/…/………

İl             : ……………………..

İlçe         : ……………………..

Mahalle/Köy        : …………………….

Cilt No   : ………….

Aile Sıra No          : ………….

Sıra No   : ………….

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat