Noter İhtarına Cevap Örneği

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Noter İhtarına Cevap Örneği

………… NOTERLİĞİ’NE

İHTARA CEVAP VEREN :
VEKİLLERİ :
KARŞI TARAF :
VEKİLİ :
KONU : İhtarnameye cevap
AÇIKLAMA :
1- Kiralayan 01.08.2012 tarihinde başlayacak olan yeni dönem kira parasının aylık net 2000.-TL olarak ödenmesini talep etmektedir. Kiralayanın söz konusu talebi aşağıda açıklanan nedenlerle haksız, fahiş ve hukuki dayanaktan yoksundur.
2- Kiranın artış nedeni olarak hak ve nesafet kuralları, işyerinin bulunduğu bölgedeki yolların ve caddelerin yenilenmesi ve ticari gelişmeler gösterilmektedir. Müvekkil şirketin kirasının, emsal kiralara göre düşük olduğu da iddia edilmektedir. Bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.
Bilindiği üzere yerleşmiş Yargıtay uygulamasına göre hak ve nesafete göre kira bedelinin tespit edilmesi halinde takip eden dönemlerde üç yıl arka arkaya % 65 ile sınırlı olmak üzere ÜFE (TEFE) endeks oranı kadar kira artışı talep edilebilir.
3- Taraflar arasında imzalanmış olan 01.08.2009 tarihli kira sözleşmesinde aylık kira bedeli 600.-TL olarak kararlaştırılmıştır. Kira sözleşmesinde özel artış şartı bulunmamaktadır. Sözleşmeyi takip eden dönemlerde müvekkil enflasyon oranı üzerinde artış yaparak kiraları ödemiştir. İhtarla artış istenen dönem söz konusu kira sözleşmesine göre üçüncü dönemdir. Önceki dönemlerde olduğu gibi 01.08.2012 tarihinde başlayacak yeni dönem kirası da yıllık ÜFE rakamı baz alınarak artırılacaktır. İhtarname ile talep edilen miktar haksız ve fahiş olduğundan kabul etmiyoruz.
Sayın Noter, üç nüshadan ibaret bu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshasının dairenizde muhafazasını, tebliğ şerhini havi diğer nüshasının da tarafımıza verilmesini talep ederiz. ……./…../2012

…………….Vekili

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat