Bilirkişiye İtiraz Dilekçesi

Uzlaşma Dilekçesi Örneği

Bilirkişiye İtiraz Dilekçesi

Dosya Esas: …/…
Duruşma Günü: …/…/…
………………1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNEBİLİRKİŞİYE İTİRAZ
EDEN (DAVACI) : Adı ve Soyadı
Adres
DAVALI : Adı ve Soyadı
Adres
TALEP KONUSU : Bilirkişiye itiraz,Bilir kişinin retti.
AÇIKLAMALAR :
1- Mahkemenizde görülmekte olan davada …/…/… tarihinde verilen ara karar gereğince bilirkişi incelemesine karar verilmiştir. Mahkeme tarafından takdir edilen bilirkişi ücretini yatırmak için yazı işleri müdürüne müracaat ettiğimde, bilirkişi olarak ……………. Barosu Avukatlarından B.B.’nın bilirkişi olarak tayin edildiğini öğrenmiş bulunmaktayım.
2- Oysa bu kişi halen devam etmekte olan başka bir davada karşı tarafın avukatlığını yapmaktadır. Geçen duruşmada haksız ve mesnetsiz konuşması dolayısıyla duruşma çıkışında aramızda küçük bir tartışma yaşanmıştır. Bu kişinin bu davada bilirkişi olarak tayin edilmesi ise, ben de tarafsız kalamayacağı şüphesini uyandırmaktadır. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 272 maddesine göre, üç günlük yasal süresi içinde müracaat ediyorum. Bu nedenle yeni bir bilirkişi tayin edilmesini talep etme zarureti hâsıl olmuştur.
DELİLLER : Her tür delil
HUKUKİ NEDENLER : HMK. md. 272 ve İlgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, mahkemenizce seçilen bilirkişiye itirazımın kabulü ile yeni bir bilirkişi tayin edilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/2012
Bilirkişiye itiraz eden
Adı ve Soyadı
İmza

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat