T.C.

YARGITAY

  1. CEZA DAİRESİ

2014/3972

2014/6315

17.12.2014

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : TÜRK MİLLETİ ADINA

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık Ethem’in maktül Güllü’ye yönelik eyleminin sübutu kabul, cezayı azaltıcı bir sebep bulunmadığı takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bozma nedenleri dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin temyiz dilekçesinde ve duruşmalı incelemede sübuta, eksik incelemeye, haksız tahrik ve takdiri indirim uygulanması gerektiğine yönelen, katılanlar vekili ve Cumhuriyet Savcısının sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Oluşa ve dosya kapsamına göre; Olay öncesinde kumar borcu bulunan sanığın olay günü gece saatlerinde amcasının karısı olan ve evinde yalnız yaşayan 76 yaşındaki maktülün evine gittiği, maktülün sanığı evine kabul etmesi üzerine sanığın maktülden para istediği, maktülün sanığın talebini olumsuz karşılaması nedeniyle sanığın maktülü darp edip kolundaki iki adet bileziği aldığa ve maktülü boğarak öldürdüğü olayda;

1-) Sanık Ethem’in maktül Güllü’ye yönelik nitelikli yağma suçundan kurulan beraat hükmü yönünden;

Sanığın maktüle yönelik geceleyin konutta yağma suçunu işlediği halde TCK.nun 149/1-d,h maddeleri gereğince nitelikli yağma suçundan mahkumiyetine karar verilmesi yerine beraatine karar verilmesi,

2-) Sanık Ethem’in maktül Güllü’ye yönelik kasten öldürme suçundan kurulan mahkumiyet hükmü yönünden;

Sanığın eylemi sırasındaki davranışları dikkate alındığında maktülü, nitelikli yağma suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla öldürdüğü ve TCK’nın 82/1-h maddesi uyarınca cezalandırılmaları gerektiği anlaşıldığı halde yazılı şekilde hüküm kurulması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş olup, sanık müdafii, katılanlar vekili ve Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükümlerin tebliğnamedeki düşünce gibi (BOZULMASINA), sanığa verilen ceza miktarı ile tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak sanığın tahliye talebinin reddine, 17/12/2014 gününde oybirliği ile karar verildi.

17/12/2014 gününde verilen iş bu karar Yargıtay Cumhuriyet Savcısı …. huzurunda ve duruşmada savunmasını yapmış bulunan sanık E.. K.. müdafii Avukat …yokluğunda 18/12/2014 gününde usulen ve açık olarak anlatıldı.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat