Yargıtay 7. Ceza Dairesi

E: 2014/17625

K: 2015/19269

T: 09.09.2015

“İçtihat Metni”

Tebliğname No        : 7 – 2013/73762

MAHKEMESİ : Erzincan 1. Asliye Ceza Mahkemesi

TARİHİ      : 27/12/2012

NUMARASI                : 2012/338 (E) ve 2012/676 (K)

SUÇ             : 4733 sayılı kanuna muhalefet

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;

Ele geçen kaçak sigara miktarı dikkate alındığında cezada teşdit gerektiği halde cezanın alt sınırdan tayin edilmesi aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Sanığın temyizine göre yapılan incelemede;

5275 Sayılı Yasa’nın 107/15 maddesine göre koşullu salıverilme kararının geri alınmasına ilk hükmü veren mahkemenin yetkili olduğu gözetilmeden, hükmü veren mahkemeye ihbar edilmesi yerine yazılı şekilde şartla tahliye kararının geri alınmasına karar verilmesi yasaya aykırı ise de; yeniden duruşma yapılmasını gerektirmeyen bu hususun 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 322.maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, sanık hakkında kurulan hüküm fıkrasından sanığın üzerine atılı suçu hakkında daha önce verilen Bakırköy 5.Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2001/142 E., 2002/245 K. sayılı kararı infaz edilirken şartla tahliye olduğu belirtilen 20.02.2008 tarihinden itibaren bihakkın tahliye tarihi olan 16.02.2008 tarihine kadar devam eden denetim süresi içinde işlediği anlaşıldığından 5275 sayılı yasanın 107/12 maddesi uyarınca sanığın Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2001/142 E, 2002/245 K. sayılı 15 yıl hapis cezası ile mahkumiyetine ilişkin hükmün infazı sırasında verilen Edirne 2.Ağır Ceza Mahkemesi’nin 19.02.2008 tarih ve 2008/184 D iş sayılı koşullu salıverme kararının kaldırılması” ibaresinin çıkarılarak yerine “Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2001/142 E, 2002/245 K sayılı kararı infaz edilirken şartla tahliye edilen 20.02.2008 tarihinden bihakkın tahliye tarihi olan 16.02.2008 tarihine kadar devam eden denetim süresi içerisinde bu suçu işlediği anlaşıldığından hükmü veren mahkemeye ihbar edilmesi” ibaresinin eklenmesi suretiyle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 09.09.2015 günü oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat