Nişanın Bozulması Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi

Uzlaşma Dilekçesi Örneği

Nişanın Bozulması Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi

…………….AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :Adı ve Soyadı………………. (T.C. No:……….
ADRES :………………………………………..

DAVALI :Adı ve Soyadı………..Tc.No:…………
ADRES :………………………………………..

DAVA KONUSU : Nişanın bozulması nedeni ile …….. TL manevi tazminat talebidir.

DAVA DEĞERİ :………………. TL

AÇIKLAMALAR :

1- Davalı ile ../../2015 tarihinde aileler arasında yapılan sade bir törenle nişanlandık. Nişanlanmanın yüklediği yükümlülüklerin bilinci içerisinde evlilik hazırlıkları yaptım ve evleneceğim günü beklemeye başladım.

2- Davalı her yıl bir bahane bularak yaklaşık ….. yıl evliliği engellemek sureti ile oyalamıştır. ……. yılın sonunda da ben çalıştığım yerde birisi ile görüşüyorum. Onunla evleneceğim diyerek nişanı tek taraflı olarak bozmuştur.

3- Nişanın haksız yere davalı tarafından tek taraflı olarak bozulması nedini ile şahsımda hayal kırıklığı ve büyük üzüntüler meydana getirdiğinden İş bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER :Tanık beyanları ve sair yasal deliller.

HUKUKİ SEBEPLER :TMK. md. 121, HMK ve sair ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU :Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle;

1- Davanın kabulü ile ………. TL manevi tazminatın davalıdan alınarak tarafıma ödenmesine,
2- Yargılama giderlerinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini, saygılarımla arz ve talep ederim. ../../2015

DAVACI
Adı ve Soyadı
İmza

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat