Nişanın Bozulması Nedeniyle Hediyelerin İadesi Dilekçesi

Suçun Nitelikli Unsurları Nelerdir?

Nişanın Bozulması Nedeniyle Hediyelerin İadesi Dilekçesi

…………….AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :Adı ve Soyadı…………. T.C. No:………
ADRES :…………………………………………

DAVALI :Adı ve Soyadı…………..T.C.No:………
ADRES :

DAVA KONUSU : Nişanın bozulması nedeni ile hediyelerin iadesi talebidir.

DAVA DEĞERİ :………………. TL

AÇIKLAMALAR :

1-davalı ile../../2015.tarihinde yapılan törenle nişanlandık. Nişanlanmanın kendime yüklediği yükümlülüklerin bilinci içerisinde evlilik hazırlıkları yaptım ve evleneceğim günü beklemeye başladım.

2- Aileler arasındaki anlaşmazlık nedeni ile davalı taraf nişanı tek taraflı olarak bozmuştur. Nişanlanmam nedeni ile tarafımızca verilen hediyeler davalıdan talep edilmiş ancak davalılar hediyeleri iade etmeye yanaşmamışlardır.

3- Nişan fotoğraflarıyla ve tanık bayanlarıyla da sabit olacağı üzere, söz konusu nişan hediyelerinin değeri;
a- … örf ve adetlerine göre takılan ……. adet bilezik (……..TL),
b- 1 adet takı seti (……. TL),
c- 1 adet tek taş nişan yüzüğü (…….. TL), olmak üzere toplam ……… TL’dir.

DELİLLER :Nişan fotoğrafları, tanık beyanları sair her türlü yasal delil

HUKUKİ SEBEPLER :TMK. md. 122 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU :Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle;

1- Davanın kabulü ile yukarıda belirtmiş olduğumuz hediyelerin iadesine,

2- Aynen iadesi mümkün olmadığı takdirde hediyelerin bedeli olan ……. TL’nin dava tarihi itibariyle yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak tarafıma ödenmesine,

3- Yargılama giderlerinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini, saygılarımla arz ve talep ederim. ../../2015

DAVACI
Adı ve Soyadı
İmza

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat