İnternete Erişimin Engellenmesi Dilekçesi

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

İnternete Erişimin Engellenmesi Dilekçesi

………………. NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

TEDBİR İSTEMLİDİR

TEDBİR
İSTEYEN :……………………………………………………..

VEKİLİ : Av………………………………………………..

TALEP KONUSU : 1- facebook.com/………..

2- twitter.com/……… kullanıcısı

3- twitter.com/…….. kullanıcısı

4- twitter.com/……….kullanıcısı

İnternet sayfalarında müvekkil şirket aleyhine yazılan içeriklerin tekzip edilmesi ile söz konusu bölümlere erişimin engellenmesi talebidir.

SUÇ : Yalan haber ve paylaşımlarla hakaret ve marka hakkına tecavüz, haksız rekabet, kişilik haklarından yönelik ağır tecavüz

SUÇ TARİHİ :Öğrenilme tarihi …/…/……..

AÇIKLAMALAR :
MÜVEKKİL ŞİRKETLE İLGİLİ BİLGİLER: ………..alanda ………üretimine başlamıştır. Başlangıçta günlük üretim kapasitesi …….. ton iken bugün toplam ………. üretim kapasitesi günlük ……… tona ulaşarak yalnız Türkiye’nin değil aynı zamanda Ortadoğu ve Balkanlarında en büyük ………….. üretim tesisi olmayı başarmıştır.Yurt içerisinde bulunan ………. bayisi ile pazarlama ağını tüm ülkeye yaymıştır ve aranan marka olma özelliğini kazanmıştır. ulusal marketlerin raflarında yerlerini almıştır.

Yurtiçinde olduğu gibi yurt dışı pazarında da………, ismi ve kalitesi ile sürekli tercih edilen marka konumundadır. Başlıca ihracat yapılan ülkeler ,Gabon, Japonya, Rusya, Abd, Türk Cumhuriyetleri, KKTC,Gürcistan, Endonezya olmakla beraber, Birleşmiş Milletler, Kızıl Haç, Nasco gibi Uluslararası Yardım kuruluşlarının da resmi tedarikçisidir ve bu kuruluşların alım ihalelerine katılarak yüksek tonajlarda ihracat gerçekleştirip ülkemize önemli döviz girdisi sağlamaktadır. Şirketimiz birçok ödül almaya layık görülmüştür.

………….. sürekli iyileştirme prensibine dayalı olarak çalışanlarına periyodik olarak birimleri ile ilgili eğitimler almalarını sağlamaktadır. ……, en son teknoloji ile donatılmış geniş laboratuarında ………..ait tüm analizleri uluslar arası standartlara göre yerine getirmektedir. Ayrıca laboratuarında oluşturmuş olduğu özel mikrobiyoloji birimi ile birçok konuda olduğu gibi kalite çalışmalarında da öncülüğümüzü sürdürmektedir.

ŞİKAYETE KONU SUÇ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

Müvekkilim ………… adına, henüz bir kısmının kimliğini tespit edemediğimiz kişi veya kişiler; sosyal paylaşım siteleri olan twitter ve facebook üzerinden açtıkları hesaplarda, müvekkil şirketin kalitesiz mal ürettiğini, domuz ve türevlerini kullandığını, bozulmuş ürünleri yeniden işleyerek piyasaya sattığına dair paylaşımlar yapmaktadırlar.

Şüphelilerin ve sayın mahkeme tarafından yapılacak inceleme neticesi ortaya çıkacak olan söz konusu paylaşımlarda, müvekkilimin hukuka açıkça aykırı bu işlemler neticesinde, kişilik hakları ağır derecede ihlal edilmiş, ticari piyasada meydana gelen olumsuz progandalarla küçük düşürülmüştür.

TWİTTER HESABI PAYLAŞIMLARI: (Burada yapılan paylaşımlara örnek yazabilirsiniz)

FACEBOOK PAYLAŞIMLARI : (Burada yapılan paylaşımlara örnek yazabilirsiniz)

Yukarıda açıkladığımız nedenlerle ve paylaşımlarda açıkça görüleceği üzere, tüzel kişinin çevresinde kazandığı itibarı aşağılayan yazılı, sözlü veya görüntülü beyanlar, kişilik haklarından şeref ve haysiyete yönelik ağır bir tecavüzdür. Müvekkil şirket tüzel kişiliğinin şeref ve haysiyeti yanında onun toplumsal itibarı, ticari itibarıyla marka hakkına tecavüz oluşturmakta olup müvekkil şirketin ticari ilişkilerini ve itibarını etkileyecek niteliktedir.

Bilindiği üzere ekonomik itibar da tüzel kişinin şeref ve haysiyetinin bir görüntüsüdür. Tüzel kişinin ekonomik faaliyetleri de toplum tarafından değerlendirilmektedir. Tüzel kişiliğe sahip bir şirketin ürettiği malın kalite standardı değerlendirilmesi, o tüzel kişinin toplumsal şeref ve haysiyetiyle toplumda oluşturduğu değerleri yakından ilgilendirir. Bu nedenle toplumsal değeri azaltan veya ortadan kaldıran kişiliği ihlale yönelik açıklamalar, şeref ve haysiyete tecavüz niteliği taşır.

Bu nedenlerle söz konusu sayfalarda 5651 sayılı yasa ve ilgili mevzuatlar gereğince tekzip yayınlanmasını, hukuka aykırı olarak yayınlanan içeriklerle müvekkilin kişilik hakları ağır şekilde ihlal edilmiş olduğundan söz konusu içeriklere erişimin engellenmesine karar verilmesini talep etme zorunluluğu doğmuştur.

İLGİLİ MEVZUAT: 5651 sayılı yasa, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında K.H.K, TCK, CMK, MK, BK ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER : Facebook kayıtları, twitter kayıtları, Ticaret sicil kayıtları ve ticari defterler, Marka tescil belgeleri, Keşif , Bilirkişi, Tanık ve sair her türlü delil

İSTEM VE SONUÇ: Yukarıda arz etmiş olduğumuz nedenlerle , soruşturma süresince müvekkil şirket açısından telafisi güç ve imkansız zararlar doğmamasını teminen, öncelikle özür yazısı içeren tekzip metninin yayınlanmasıyla söz konusu içeriklere erişimin engellenmesi kararı verilmesi saygılarımızla bilvekale arz ve talep olunur. …/…/20……

Davacı Vekili
Av. ………………

EKLER:
1-Şüphelilerin paylaşımlarına ait resimler
2-Onanmış Vekaletname

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat